Urząd Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
tel. 16 631-70-86, 16 631-70-87, 16 631-70-83, fax. 16 631-71-04
e-mail: urzad@narol.pl, http://www.narol.pl
wtorek, 24 września 2019, dodał:
Narol/Lipsko – Obchody 80. rocznicy Bitwy pod Narolem

        19 września 2018 roku w Lipsku uroczyście rozpoczęto trzydniowe obchody 80. rocznicy Bitwy pod Narolem z 1939 roku. W tym roku wspomnienia walk pod Narolem z 18-19 września 1939 roku miały uroczysty i podniosły przebieg. W czwartek uczczono pamięć bohaterów podczas uroczystości oficjalnych w Lipsku, w piątek w Narolu odbyła się prelekcja historyczna, a w sobotę śladami walk i miejsc pamięci przeprowadzono rajd rowerowy…

        W czwartek 19 września o godzinie dziesiątej w kościele parafialnym w Lipsku Mszę Świętą w intencji wszystkich poległych w obronie ojczyzny celebrowali ks. kan. Jozef Bednarz wraz z ks. Julianem Leńczukiem - dziekanem Dekanatu Narolskiego i ks. Jackiem Zielińskim, który wygłosił homilię do zebranych. Nabożeństwo, jak i dalsze uroczystości pod pomnikiem, uświetniła orkiestra Państwowej Straży Pożarnej z Tomaszowa Lubelskiego oraz Kompania Honorowa 21 dywizjonu artylerii przeciwlotniczej im. generała. dywizji. Józefa Ludwika Zająca z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich im. generała. brygady Mieczysława Boruty-Spiechowicza.
        Po mszy świętej zebrani w świątyni wysłuchali specjalnie przygotowanej na ten dzień części artystycznej, którą przedstawili uczniowie Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu. Potem zebrani w asyście orkiestry, kompanii honorowej WP oraz Pocztów Sztandarowych środowisk kombatanckich, wojska, władz samorządowych, strażaków i narolskich szkół udali się przed Pomnik Poległych Żołnierzy z 6 Dywizji Armii Kraków.
       Uroczystości rozpoczęto od wciągnięcia flagi na maszt i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie odbył się Apel Pamięci, który odczytał ppor. Radosław Wańko, po czym została oddana salwa honorowa. Apel Pamięci oraz salwa honorowa były swoistym hołdem złożonym poległym, którzy stanęli murem w obronie przed wrogą napaścią z zachodu i wschodu, w bitwach 18 i 19 września 1939 roku na polach Huty Różanieckiej, Rudy Różanieckiej, Paar, Narola Wsi, Narola i innych miejscowości.
       Następnie złożono kwiaty i wiązanki oraz zapalono ognie pamięci. Wiązanki składały delegacje - władz Narola na czele z Grzegorzem Dominikiem – Burmistrzem Narol wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Krzysztofem Szawarą; przedstawiciele Władz Powiatu Lubaczowskiego – radni Stanisław Strumidło i Dorota Wróbel; Andrzej Adamek – Wójt Gminy Bełżec; delegacje Narolskich Środowisk Kombatanckich: Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych oraz Związku Sybiraków; delegacja Służb Mundurowych: 14 dywizjonu artylerii samobieżnej im. gen bryg. Wacława Wieczorkiewicza – mjr Wojciech Drapała - zastępca dowódcy i Szef Sztabu, w imieniu Komendanta Powiatowego Policji – asp. sztab. Marek Żołądek - Kierownik Posterunku Policji, w imieniu Komendanta Placówki Straży Granicznej w Horyńcu-Zdroju – por. Paweł Broszko - zastępca Komendanta. Kwiaty złożyły również delegacje Nadleśnictwa Narol na czele z Marianem Kraczowskim – zastępcą Nadleśniczego; delegacja Banku Spółdzielczego w Narolu, delegacja Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipsku, delegacja Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu, delegacja Szkoły Podstawowej im. Kpt. Władysława Ważnego i 3 Drużyny Harcerskiej w Rudzie Różanieckiej oraz delegacja Szkoły Podstawowej w Łukawicy
        W uroczystościach oficjalnych w Lipsku uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych – gminnych i powiatowych, Poczty Sztandarowe, duchowieństwo, przedstawiciele Służb Mundurowych, Strażacy, Leśnicy oraz dyrektorzy instytucji, jednostek organizacyjnych oraz szkół z terenu naszej gminy. Nie mogło zabraknąć młodzieży szkolnej i nauczycieli, harcerzy oraz mieszkańców. Wszystkim serdecznie podziękował za obecność w swoim wystąpieniu Burmistrz Narola Grzegorz Dominik, który zaprosił również do udziału w obchodach zaplanowanych na kolejne dni.

     „Od mogił żołnierskich nie odchodzi się ze złamaną duszą. Nie odchodzi się z poczuciem beznadziejności, ale z niezbitym przekonaniem, że oto wyrosła nowa wartość ducha, wartość nie moja, nie Twoja, ale nas wszystkich – wartość należąca do całego narodu. Trzeba, aby pamięć o Nich wiecznie trwała i żyła” 

Marszałek Edward Rydz-Śmigły