Urząd Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
tel. 16 631-70-86, 16 631-70-87, 16 631-70-83, fax. 16 631-71-04
e-mail: urzad@narol.pl, http://www.narol.pl
wtorek, 24 września 2019, dodał:
Uroczyste obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Rudzie Różanieckiej

        W Rudzie Różanieckiej odbyły się uroczyste obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny, które miały miejsce 1 września 2019 roku na odnowionym cmentarzu partyzanckim. Połączone one były z 75. rocznicą walk partyzanckich w lasach Puszczy Solskiej. Wyjątkowym wydarzeniem była rekonstrukcja bitwy partyzanckiej przedstawiona przez Grupy Rekonstrukcji Historycznej „WIR” z Biłgoraja i „Ordon” z Łańcuta…

        Cmentarz partyzancki w Rudzie Różanieckiej odnowiony został ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wykonano nowe ogrodzenie i dokonano wymiany płyt nagrobnych na 20 mogiłach wojennych żołnierzy Armii Krajowej. Całość upiększył kamienny postument z orłem pod krzyżem wykonany przez artystę pana Grzegorza Wajsa. Z ramienia Urzędu Miasta i Gminy Narol za realizację prac remontowych odpowiadał pan Robert Pinkowicz, który od wielu lat z wyczuciem merytorycznym i estetycznym angażuje się w poprawę obiektów cmentarnictwa wojennego na terenie gminy Narol.
        II wojna światowa w dziejach Rudy Różanieckiej zapisała się tragicznymi wydarzeniami: od pierwszych bomb, które spadły we wrześniu 1939 r. w okolicach Rudy, przegranych walk obronnych poprzez trudne życie okupacyjne, a szczególnie wysiedlenie w 1943 r. mieszkańców wsi do obozu na Majdanku, po czas konspiracji. To w Rudzie Różanieckiej działała partyzantka Armii Krajowej, która skutecznie broniła mieszkańców Rudy, a nawet okolicznych miejscowości przed atakami Ukraińskiej Powstańczej Armii. Tragicznym wydarzeniem była niemiecka operacja przeciwpartyzancka „Sturmwild II”. 21 czerwca 1944 r. doszło do oblężenia Puszczy Solskiej, w wyniku którego zginęło wielu partyzantów AK z Rudy Różanieckiej, spoczywających na cmentarzu partyzanckim. Tamte wydarzenia przywołał we wzruszających wspomnieniach pan Władysław Obirek, który jako dziecko przeżył tragizm II wojny światowej. Mieszkańcy Rudy Różanieckiej i zaproszeni goście swoją obecnością oddali hołd bohaterom. Dyrektor Zespołu Szkół w Rudzie Różanieckiej pani Dorota Wróbel podziękowała obecnym na uroczystości kombatantom za poświęcenie zdrowia, mienia i marzeń dla wolnej Polski. Mszę w ich intencji odprawili: ksiądz komandor Krzysztof Pietrzniak oraz wicedziekan dekanatu narolskiego ksiądz Waldemar Górski.
        Na uroczystości starostę lubaczowskiego reprezentował Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych pan Mariusz Pieróg. Obecni goście w osobach Przewodniczącego Rady Miejskiej w Narolu, pana Krzysztofa Szawary i Nadleśniczego Nadleśnictwa Narol, pana Janusza Skalskiego w okolicznościowych wystąpieniach podkreślili potrzebę pamięci o bohaterskich czynach poległych patriotów. Swoją obecnością obchody uświetnili także dyrektorzy miejscowych zakładów pracy, właściciele firm i szefowie organizacji: pan Janusz Zastawny – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej, pan Jan Szałański – właściciel firmy usługowej, pan Zygmunt Ważny – właściciel Zakładu Usług Leśnych, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej pan Dariusz Stankiewicz, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich pani Krystyna Wróbel, 3 Drużyna Harcerska z Rudy Różanieckiej, nauczyciele, rodzice i uczniowie Zespołu Szkół w Rudzie Różanieckiej oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy miejscowości.
      Wyjątkowym wydarzeniem była rekonstrukcja bitwy partyzanckiej przedstawiona przez Grupy Rekonstrukcji Historycznej „WIR” z Biłgoraja i „Ordon” z Łańcuta. Niecodzienne widowisko wywołało wiele emocji i niezapomnianych przeżyć. Całość obchodów uświetnił Chór Tanew działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Narolu. Organizacja tak wspaniałych obchodów była możliwa dzięki ogromnemu zaangażowaniu radnego gminnego pana Mariusza Franusa i sołtysa wsi pana Witolda Roznera. Szczególne podziękowania za pomoc w przedsięwzięciu rekonstrukcyjnym kierowane są do Nadleśnictwa Narol.

 

 galeria fotograficzna z uroczystości

Źródło: zsrudarozaniecka.pl