Urząd Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
tel. 16 631-70-86, 16 631-70-87, 16 631-70-83, fax. 16 631-71-04
e-mail: urzad@narol.pl, http://www.narol.pl
poniedziałek, 11 lutego 2019, dodał: Bogusław Bundyra
Wyłożenie projektów uproszczonych planów urządzania lasów.

Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 ze zm.) uprzejmie informując, 2e w siedzibie tut. Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol zostaną wyłożone do publicznego wglądu na okres 60 dni projekty uproszczonych planów urządzania lasu, sporządzonych dla lasów osób fizycznych i wspólnot gruntowych na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2029 r., położonych na terenie Gminy Narol.

Z uproszczonymi planami urządzania lasu można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol, w pok. Nr 7 (I piętro) w terminie: od 11 lutego 2019 r. do 11 kwietnia 2019 r.

z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Informując również, że udostępnione projekty uproszczonych planów urządzania lasu, będą podstawą do naliczania podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.
Zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu przyjmować będą pracownicy Starostwa Powiatowego w Lubaczowie lub inne upoważnione osoby:

z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.