Urząd Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
tel. 16 631-70-86, 16 631-70-87, 16 631-70-83, fax. 16 631-71-04
e-mail: urzad@narol.pl, http://www.narol.pl
wtorek, 27 listopada 2018, dodał: Biuro Obsługi Rady
I Sesja Rady Miejskiej w Narolu VIII kadencji

         22 listopada 2018 roku w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy Narol odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej, która rozpoczęła VIII Kadencję Rady Miejskiej w Narolu na najbliższe pięć lat. Podczas uroczystej sesji Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej wręczyła nowowybranym Radnym i Burmistrzowi zaświadczenia. Nowy Burmistrz Narola Grzegorz Dominik oraz Radni złożyli ślubowania, po czym ze swego grona Rada wybrała Przewodniczącego oraz dwóch Wiceprzewodniczących…

        Wybory odbyły się 21 października 2018 r. Postanowienie w sprawie zwołania pierwszej sesji na podstawie art. 20, ust. 2 Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wydał 9 listopada Krzysztof Tryksza - Komisarz Wyborczy w Przemyślu.

        Pierwszej sesji przewodniczyła Maria Obuchowska, gdyż zaszczyt ten przysługuje najstarszemu wiekiem radnemu. Radna dokonała otwarcia obrad, którym przewodniczyła do chwili wyboru Przewodniczącego Rady. Najmłodszemu wiekiem radnemu przypadło wyczytywanie nazwisk radnych, którzy złożyli ślubowanie – zrobił to radny Grzegorz Haras. Jest on jednym z 6 radnych, którzy funkcję Radnego Rady Miejskiej sprawować będą po raz pierwszy. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni złożyli ślubowanie słowami: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców", podnosząc prawą rękę i według własnego wyboru wypowiadając słowo „Ślubuję” lub zwrot „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. Uroczyste ślubowanie złożył również nowy Burmistrz Miasta i Gminy Narol – Grzegorz Dominik, który wypowiedział tekst roty: „Obejmując Urząd Burmistrza Miasta i Gminy Narol uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi Urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Miasta i Gminy Narol. Tak mi dopomóż Bóg”.
       Podczas I sesji Radni wybrali Przewodniczącego Rady Miejskiej, którym został Krzysztof Szawara oraz dwóch Wiceprzewodniczących, którymi zostali Grzegorz Patałuch i Adam Machlarz.

        W sesji oprócz Radnych, Sołtysów oraz mieszkańców uczestniczyli zaproszeni goście: Teresa Pamuła – Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Zenon Swatek – Starosta Lubaczowski, Stanisław Strumidło – członek Zarządu Powiatu oraz Dorota Wróbel – Radna Rady Powiatu.

      Po raz pierwszy obrady można było obejrzeć w Internecie, bowiem zgodnie z nowymi wymogami transmitowane były on-line.

Link do transmisji obrad I Sesji Rady Miejskiej w Narolu
Protokół z I Sesji Rady Miejskiej w Narolu - 22.11.2018