Urząd Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
tel. 16 631-70-86, 16 631-70-87, 16 631-70-83, fax. 16 631-71-04
e-mail: urzad@narol.pl, http://www.narol.pl
środa, 31 października 2018, dodał: Dorota Szularz
Pomoc żywnościowa

        Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narolu informuje o możliwości otrzymania pomocy żywnościowej w dniu 6.12.2018 r, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)...

       O skierowania niezbędne do otrzymania pomocy można ubiegać się w siedzibie tutejszego Ośrodka od dnia 07.11.2018 r. do dnia 23.11.2018 r. (ul. Józefowska 1, 37-610 Narol)

*Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania w/w skierowania:

- dla osoby w rodzinie do kwoty 1056,00 zł na osobę w rodzinie,
- dla osoby samotnie gospodarującej do kwoty 1402,00 zł.