Urząd Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
tel. 16 631-70-86, 16 631-70-87, 16 631-70-83, fax. 16 631-71-04
e-mail: urzad@narol.pl, http://www.narol.pl
czwartek, 18 października 2018, dodał: Krzysztof Świętojański
Uroczyste zakończenie VII kadencji Rady Miejskiej w Narolu

        16 października 2018 r. (wtorek) odbyła się 43. sesja Rady Miejskiej w Narolu, kończąca siódmą kadencję. Prowadzący obrady Przewodniczący Krzysztof Szawara podzielił sesję na dwie części: roboczą i uroczystą. W części pierwszej tradycyjnie wysłuchano informacji Burmistrza Stanisława Wosia z pracy pomiędzy sesjami, przyjęto uchwały Rady Miejskiej oraz wysłuchano podsumowania prac w kadencji Rady Powiatu Lubaczowskiego, który przedstawiła Dorota Wróbel Członek Zarządu Powiatu. W drugiej części sesji Przewodniczący Krzysztof Szawara oraz Burmistrz Stanisław Woś podsumowali całą czteroletnią kadencję i wręczyli wszystkim Radnym Rady Miejskiej imienne podziękowania w formie pamiątkowych grawerów…

        We wtorek odbyła się 43 sesja Rady Miejskiej w Narolu, która oprócz roboczego charakteru miała również uroczystą część. W sesji uczestniczyli Radni oraz Sołtysi z naszej gminy oraz zaproszeni goście. W pierwszej części, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, wysłuchano informacji Burmistrza Stanisława Wosia o pracy w okresie między sesjami, podjęto uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Narol na 2018 rok, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2027 oraz zmian w statucie Gminy Narol. Ponadto podjęto uchwałę dotyczącą uzgodnień przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody oraz uchwały zbycia i dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego. Radna powiatowa z naszej gminy – Dorota Wróbel przedstawiła podsumowanie prac w kadencji Rady Powiatu Lubaczowskiego ze szczególnym uwzględnieniem działań realizowanych w Gminie Narol.

       Po krótkiej przerwie i pamiątkowym zdjęciu przed ratuszem miejskim odbyła się druga część sesji, podczas której Przewodniczący Krzysztof Szawara oraz Burmistrz Stanisław Woś podsumowali całą czteroletnią kadencję i wręczyli wszystkim Radnym Rady Miejskiej imienne podziękowania w formie pamiątkowych grawerów.