Urząd Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
tel. 16 631-70-86, 16 631-70-87, 16 631-70-83, fax. 16 631-71-04
e-mail: urzad@narol.pl, http://www.narol.pl
poniedziałek, 24 września 2018, dodał: Krzysztof Świętojański
Obchody 79. Rocznicy Bitwy pod Narolem

        19 września w Lipsku odbyły się uroczystości patriotyczne w 79. Rocznicę Bitwy pod Narolem, połączone z obchodzonym po raz ostatni Dniem Patrona narolskiego gimnazjum. Jak co roku uroczystości rozpoczęła msza święta w lipskim kościele parafialnym, w intencji wszystkich poległych w obronie ojczyzny. Później zebrani udali się pod pomnik w Lipsku, gdzie złożyli wieńce i wiązanki, a młodzież zapaliła ognie pamięci. Dla młodzieży szkolnej w narolskim gimnazjum przygotowano wystawę pn. „Res Non Humana – Rzesz Nieludzka. Okupacja Zamojszczyzny 1939-1944”, którą udostępniło Muzeum-Miejsce Pamięci w Bełżcu…

        Tegoroczne obchody rozpoczęła Msza Św. w intencji Ojczyzny oraz Bohaterów Niepodległej, w kościele parafialnym w Lipsku, którą odprawili dziekan dekanatu narolskiego ks. Julian Leńczuk oraz ks. Dominik Osuchowski miejscowy wikariusz.

        W kościele stawiły się poczty sztandarowe narolskich środowisk kombatanckich, Gminy Narol, OSP w Lipsku oraz szkół z Narola i Rudy Różanieckiej. Wśród gości obecni byli przedstawiciele władz samorządowych na czele ze Stanisławem Wosiem – burmistrzem Narola oraz Krzysztofem Szawarą – przewodniczącym Rady Miejskiej w Narolu oraz Danielem Lombrem – Sekretarzem Gminy oraz powiatu lubaczowskiego, który w imieniu starosty reprezentowała Dorota Wróbel – radna powiatowa, członek Zarządu Powiatu. W uroczystościach wzięli udział również funkcjonariusze Policji – na czele z asp. sztab. Pawłem Farionem – reprezentującego Komendanta Powiatowego Policji w Lubaczowie – Naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego w Komendzie Powiatowej wraz z mł.asp. Krzysztofem Bundyrą – pełniącym obowiązki kierownika Posterunku Policji w Narolu dyrektorzy szkół z Narola, Łukawicy i Rudy Różanieckiej, leśnicy z Nadleśnictwa Narola na czele z Nadleśniczym Januszem Skalskim, kierownicy jednostek administracyjnych gminy, strażacy OSP Lipsko, nauczyciele i uczniowie oraz mieszkańcy. Po uroczystym nabożeństwie odbyła się w kościele część artystyczna w wykonaniu uczniów Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939 r. w Narolu, po której wystąpił narolski Chór Tanew.

       Z kościoła zebrani udali się przed Pomnik Poległych Żołnierzy z 6 Dywizji Armii Kraków obok cmentarza w Lipsku. Po krótkiej modlitwie i odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał burmistrz Stanisław Woś, który dziękując wszystkim za udział w uroczystościach, powiedział jak ważna jest dla każdego Polaka i mieszkańca Narolszczyzny pamięć o tamtych wydarzeniach i bohaterach, którzy polegli tutaj na Narolskiej Ziemi. Przypomniał, że to właśnie mieszkańcy byli opoką, na której budowano niepodległość i wolność dla nas – kolejnych pokoleń.
      Po odczytaniu apelu pamięci, złożono wieńce i wiązanki, młodzież szkolna zapaliła symboliczne ognie pamięci, a uroczystości pod pomnikiem zakończyło wspólne odśpiewanie Roty. Na zakończenie głos zabrał dyrektor narolskiego gimnazjum Konrad Nowoświat, który podziękował za wieloletnią współpracę i okazywaną pomoc nie tylko podczas organizacji uroczystości, ale i codziennego funkcjonowania gimnazjum.

      W szkole przygotowano dla uczniów specjalną wystawę, którą udostępniło Muzeum-Miejsce Pamięci w Bełżcu, pn. „Res Non Humana – Rzesz Nieludzka. Okupacja Zamojszczyzny 1939-1944”, którą uzupełniła prelekcja Tomasza Hanejko i Jarosława Jońca z Muzeum w Bełżcu.


        Wspominanie i należyty szacunek do bohaterów tamtych strasznych dni są naszym obowiązkiem. W 100-lecie Odzyskania Niepodległości obchody rocznicowe tamtych wydarzeń nabierają szczególnego znaczenia, zwłaszcza dla naszej lokalnej społeczności. Udział młodzieży staje się fundamentem budowy w młodym pokoleniu patriotyzmu, umiłowania narodowych tradycji i poszanowania wolnej Ojczyzny, która jest skarbem najcenniejszym. Tamten dramatyczny czas, naznaczony tragicznymi i chlubnymi wydarzeniami jest przesłaniem bohaterstwa, ofiarności i patriotyzmu tych wszystkich, którzy stanęli w obronie Ojczyzny w 1939 roku. Takie obchody, jak te w Narolu, są dowodem, że młode pokolenie rozumie siłę wartości, o jakie walczyli wtedy Polacy.

Nawrolskie Centrum Informacji (NCI)
foto: Robert Pinkowicz