Urząd Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
tel. 16 631-70-86, 16 631-70-87, 16 631-70-83, fax. 16 631-71-04
e-mail: urzad@narol.pl, http://www.narol.pl
poniedziałek, 19 marca 2018, dodał: LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej
Zaproszenie na szkolenie

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” zaprasza mieszkańców gmin członkowskich LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej, na bezpłatne SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach

 1. PROJEKTÓW GRANTOWYCH, w zakresie:
  Wzmocnienie kapitału społecznego
  Termin: 23 marca 2018 r., tj. piątek, godz. 8.00
  Miejsce: Sala Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów
  Beneficjenci: osoby fizyczne i osoby prawne.
  W ramach projektów grantowych można otrzymać środki finansowe na realizację m.in. konferencji, szkoleń, warsztatów, festynów, akcji społecznych przyczyniających się do wzmocnienia kapitału społecznego.
 2. Inkubatora przetwórstwa lokalnego
  Termin: 23 marca 2018 r., tj. piątek, godz.12.30
  Miejsce: Sala Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów
  Beneficjenci: osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą.

Serdecznie zapraszamy.