Urząd Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
tel. 16 631-70-86, 16 631-70-87, 16 631-70-83, fax. 16 631-71-04
e-mail: urzad@narol.pl, http://www.narol.pl
wtorek, 5 grudnia 2017, dodał: Krzysztof Świętojański
Odsłonięcie Tablicy Poświęconej Józefowi Piłsudskiemu w Narolu

        30 listopada 2017 r. w Narolu uroczyście odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą Józefowi Piłsudskiemu. W ten sposób upamiętniono 150 rocznicę urodzin Marszałka, którego droga ku wolności i niepodległości przebiegała przez Ziemię Narolską. Inicjatorem wykonania i umieszczenia tablicy był prof. Józef Waniurski, który wspólnie z Burmistrzem Narola Stanisławem Wosiem oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej Krzysztofem Szawarą odsłonił tablicę na południowej ścianie Ratusza Miejskiego w Narolu…

       Tablica ma wyjątkowe znaczenie dla mieszkańców Narolszczyzny. Jak w swoim referacie przedstawiał Henryk Wolańczyk – Józef Piłsudski po ucieczce z Petersburga i podróży z Zamościa do Lubyczy Królewskiej przekroczył granicę rosyjsko – austriacką na rzece Tanew. Następnie przemierzał drogi narolskiej gminy, by przez Chlewiska dostać się do pociągu na dworcu kolejowym w Lubyczy Królewskiej, którym dotarł do Lwowa. Historyk i regionalista w swoim wystąpieniu wskazał źródła swoich badań z tej właśnie przeprawy (miejsca, osoby i fakty) odnalezione w archiwach. Szczegóły przeprawy przez Tanew oraz wędrówki drogami Narolszczyzny zostały opisane w ubiegłorocznych wydaniach Kresowiaka Galicyjskiego. Pan Henryk Wolańczyk, wspomniał także o jeszcze jednym, istotnym dla Gminy Narol wydarzeniu. W protokole z obrad Rady Gminy Narol z dnia 5 kwietnia 1935 roku zapisano: „Nadanie Obywatelstwa Honorowego Narola Miasta Jaśnie Wielmożnemu Panu Józefowi Piłsudskiemu”.

        Uroczystości odbyły się podczas XXXII sesji Rady Miejskiej w Narolu, którą otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej w Narolu Krzysztof Szawara. Podziękował za przybycie Radnym Rady Miejskiej, Sołtysom, młodzieży szkolnej z Narola i Łukawicy oraz zaproszonym gościom. Następnie głos zabrał Burmistrz Narola, który przedstawił informację o kolejnych etapach przygotowań do odsłonięcia tablicy w Narolu. Mówił o inicjatywie prof. Józefa Waniurskiego, konsultacjach z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Instytutem Pamięci Narodowej w Warszawie. Podziękował Radnym Rady Miejskiej, którzy na wcześniejszej sesji wyrazili wolę i jednogłośnie opowiedzieli się za upamiętnieniu Józefa Piłsudskiego w Narolu. Burmistrz podziękował również Panu Henrykowi Wolańczykowi, który zebrał tak wiele informacji, które poznają kolejne pokolenia mieszkańców Narolszczyzny. Dziękował ks. Stanisławowi Bednarzowi – proboszczowi narolskiej parafii p.w. Narodzenia NMP, który poświęcił pamiątkową tablicę. Burmistrz wyraził także swoje podziękowanie za obecność na uroczystości młodemu pokoleniu naszych ziem. Dziękował za przybycie uczniom Szkoły Podstawowej w Narolu i Szkoły Podstawowej w Łukawicy wraz z nauczycielami.

        Szczególną wdzięczność Burmistrz Stanisław Woś wyraził inicjatorowi i zarazem fundatorowi tablicy, prof. Józefowi Waniurskiemu. To właśnie pochodzący z Narola, emerytowany wykładowca matematyki na Politechnice Lubelskiej był inicjatorem uczczenia postaci Marszałka w Narolu. W 150 rocznicę urodzin, w roku 2017 - ustanowionym przez Sejm RP uchwałą z 22 czerwca 2016 r. - Rokiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, w Narolu upamiętniono Wielkiego Polaka, który „stał się symbolem nieugiętej walki o niepodległość oraz przykładem dla kolejnych pokoleń polskich patriotów”.

Narolskie Centrum Informacji NCI

Galeria zdjęć:
 • Zdjęcie 1
 • Zdjęcie 2
 • Zdjęcie 3
 • Zdjęcie 4
 • Zdjęcie 5
 • Zdjęcie 6
 • Zdjęcie 7
 • Zdjęcie 8
 • Zdjęcie 9
 • Zdjęcie 10
 • Zdjęcie 11
 • Zdjęcie 12
 • Zdjęcie 13
 • Zdjęcie 14
 • Zdjęcie 15
 • Zdjęcie 16
 • Zdjęcie 17
 • Zdjęcie 18
 • Zdjęcie 19
 • Zdjęcie 20
 • Zdjęcie 21
 • Zdjęcie 22
 • Zdjęcie 23
 • Zdjęcie 24