Urząd Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
tel. 16 631-70-86, 16 631-70-87, 16 631-70-83, fax. 16 631-71-04
e-mail: urzad@narol.pl, http://www.narol.pl
czwartek, 8 czerwca 2017, dodał:
Bezpłatne szkolenia z języka niemieckiego

W związku z realizacją przez firmę „Pretender” Adrian Wronka z siedzibą w Łodzi projektu pn Język niemiecki kluczem do rozwoju osobistego i zawodowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych mogą być zorganizowane i przeprowadzone na terenie naszej gminy bezpłatne szkolenia z języka niemieckiego.

W szkoleniach mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki:

Kurs języka niemieckiego trwa 240 godzin i jest zakończony międzynarodową certyfikacją na pełnym poziomie A.

Certyfikat TELC jest powszechnie uznawany przez pracodawców jako dokument potwierdzający kwalifikacje językowe.

Ponadto oferujemy:

Strona internetowa projektu: http://bezplatnyniemiecki.pretender.pl/aktualnosci/

Do pobrania: