Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 2328407
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 13614
WŁADZE GMINY Rada Miejska 11394
Organizacja Urzędu Regulamin organizacyjny urzędu 6706
Organizacja Urzędu Ochrona Danych Osobowych 2525
FINANSE Budżet 2020 r. 177
FINANSE Budżet 2018 r. 5558
FINANSE Budżet 13436
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 5386
FINANSE Projekty budżetu 5535
FINANSE Projekty WPF 5303
FINANSE Sprawozdania budżetowe 11453
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 5029
FINANSE Sprawozdania finansowe 3439
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 128446
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 35797
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 14276
SOŁECTWA Sołectwa 12184
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 115539
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 167460
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 9461
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 26872
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 17988
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 20169
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 10628
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe - 2020 r. 273
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2019 r. 1074
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2018 r. 2048
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - początek kadencji 2782
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - koniec kadencji 3371
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2017 r. 4509
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 6019
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 5825
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 6003
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 5803
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 5729
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 6209
GMINA NAROL Agroturystyka 10685
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 15787
GMINA NAROL Edukacja 4513
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 R. 2302
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 4058
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 4798
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 4912
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 5281
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 5440
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 5725
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 6028
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 5601
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 6744
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 6245
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 6142
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 6479
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 5877
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 7968
PRAWO LOKALNE Statut 7936
PRAWO LOKALNE Podatki 8461
PRAWO LOKALNE Strategie 9059
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 8485
PRAWO LOKALNE Inne 8176
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 7794
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 13371
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 8097
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 8329
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 7173
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 9871
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 5256
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 6194
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 6056
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 6206
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 2020 138
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 957
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 1583
WYBORY Wybory samorządowe 2018 4799
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 4364
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 4500
WYBORY Wybory samorządowe 2014 5285
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 4535
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 5142
WYBORY Wybory samorządowe 2010 5846
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 5656
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 3801
PETYCJE Petycje 7335
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 6233
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 9116
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 8654
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 8767
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 9970
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 9245
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 9373
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 5339
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 5608
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 5384
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 5560
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 5447
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 4845
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny