Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 1301382
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usunięto Archiwum 6
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 12656
WŁADZE GMINY Rada Miejska 10418
Organizacja Urzędu Regulamin organizacyjny urzędu 5739
Organizacja Urzędu Ochrona Danych Osobowych 1670
FINANSE Budżet 2018 r. 3992
FINANSE Budżet 11960
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 4018
FINANSE Projekty budżetu 4102
FINANSE Projekty WPF 3980
FINANSE Sprawozdania budżetowe 9937
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 3602
FINANSE Sprawozdania finansowe 2200
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 124151
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 28638
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 12688
SOŁECTWA Sołectwa 10782
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 107850
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 160402
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 7329
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 22958
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 15287
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 18164
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 9348
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2018 r. 377
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - początek kadencji 1473
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - koniec kadencji 2203
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2017 r. 3168
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 4735
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 4523
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 4714
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 4508
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 4480
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 4873
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2012 r. 5311
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2011 r. 5490
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 r. 5375
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2008 r. 7312
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2007 r. 7961
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2006 r. 8606
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 10044
GMINA NAROL Agroturystyka 9729
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 14874
GMINA NAROL Edukacja 3575
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 R. 1033
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 2878
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 3825
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 3987
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 4305
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 4519
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 4722
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 5084
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 4675
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 5813
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 5330
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 5222
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 5497
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 4891
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 6962
PRAWO LOKALNE Statut 6948
PRAWO LOKALNE Podatki 7467
PRAWO LOKALNE Strategie 8036
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 7567
PRAWO LOKALNE Inne 7174
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 6814
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 12069
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 7134
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 7263
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 6233
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 8869
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 4142
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 4979
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 4769
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 4968
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 751
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 3422
WYBORY Wybory samorządowe 2018 3899
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 3598
WYBORY Wybory samorządowe 2014 4341
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 3699
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 4237
WYBORY Wybory samorządowe 2010 4916
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 4830
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 2969
PETYCJE Petycje 5705
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 5069
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 7984
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 7538
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 7624
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 8639
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 8043
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 8210
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 4361
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 4612
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4356
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 4408
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 4342
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 3505
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny