Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 699194
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usunięto Archiwum 6
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 11757
WŁADZE GMINY Rada Miejska 9574
Organizacja Urzędu Regulamin organizacyjny urzędu 4932
Organizacja Urzędu Ochrona Danych Osobowych 963
FINANSE Budżet 2018 r. 2705
FINANSE Budżet 10723
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 2932
FINANSE Projekty budżetu 3004
FINANSE Projekty WPF 2875
FINANSE Sprawozdania budżetowe 8679
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 2529
FINANSE Sprawozdania finansowe 1187
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 121045
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 26251
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 11406
SOŁECTWA Sołectwa 9555
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 101732
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 154710
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 6013
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 19877
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 12908
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 16419
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 8297
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - początek kadencji 92
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - koniec kadencji 1060
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2017 r. 1981
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 3632
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 3490
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 3720
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 3504
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 3505
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 3861
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2012 r. 4319
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2011 r. 4497
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 r. 4389
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2008 r. 6320
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2007 r. 6953
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2006 r. 7571
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 9003
GMINA NAROL Agroturystyka 8839
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 14036
GMINA NAROL Edukacja 2668
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 R. 71
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 1934
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 2921
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 3123
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 3396
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 3707
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 3854
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 4221
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 3828
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 4949
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 4486
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 4388
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 4630
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 4028
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 6024
PRAWO LOKALNE Statut 6063
PRAWO LOKALNE Podatki 6592
PRAWO LOKALNE Strategie 7133
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 6683
PRAWO LOKALNE Inne 6265
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 5965
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 10428
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 6239
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 6366
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 5386
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 7961
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 3022
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 3822
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 3647
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 3758
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 2602
WYBORY Wybory samorządowe 2018 2988
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 2738
WYBORY Wybory samorządowe 2014 3415
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 2874
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 3379
WYBORY Wybory samorządowe 2010 4066
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 3999
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 2316
PETYCJE Petycje 4367
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 4014
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 7009
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 6543
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 6669
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 7503
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 7019
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 7232
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 3507
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 3726
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3491
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 3462
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 3415
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 2307
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny