Urząd Miasta i Gminy Narol
Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 90651
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usunięto Archiwum 6
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 10569
WŁADZE GMINY Rada Miejska 8201
ORGANIZACJA URZĘDU Regulamin organizacyjny urzędu 4120
ORGANIZACJA URZĘDU Ochrona Danych Osobowych 228
FINANSE Budżet 2018 r. 1130
FINANSE Budżet 9204
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 1625
FINANSE Projekty budżetu 1696
FINANSE Projekty WPF 1610
FINANSE Sprawozdania budżetowe 7302
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 1381
FINANSE Sprawozdania finansowe 155
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 117109
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 22910
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 10045
SOŁECTWA Sołectwa 8300
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 94941
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 147687
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 4643
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 16326
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 10405
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 14463
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 7203
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2017 r. 327
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 2436
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 2411
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 2641
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 2417
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 2453
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 2817
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2012 r. 3226
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2011 r. 3445
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 r. 3282
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2008 r. 5240
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2007 r. 5875
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2006 r. 6454
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 7936
GMINA NAROL Agroturystyka 7817
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 13072
GMINA NAROL Edukacja 1662
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 1847
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 2136
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 2409
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 2755
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 2917
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 3265
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 2891
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 4007
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 3583
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 3492
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 3667
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 3097
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 5006
PRAWO LOKALNE Statut 5110
PRAWO LOKALNE Podatki 5595
PRAWO LOKALNE Strategie 6173
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 5695
PRAWO LOKALNE Inne 5281
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 575
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 5009
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 9130
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 5215
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 5343
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 4464
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 6876
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 1800
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 2523
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 2386
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 2536
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 1705
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 1806
WYBORY Wybory samorządowe 2014 2381
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 1967
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 2473
WYBORY Wybory samorządowe 2010 3130
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 3108
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 1649
PETYCJE Petycje 3080
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 2843
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 5901
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 5459
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 5587
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 6244
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 5883
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 6106
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 2513
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 2705
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2509
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 2419
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 2397
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 1120
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny