Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 1955472
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 13265
WŁADZE GMINY Rada Miejska 11102
Organizacja Urzędu Regulamin organizacyjny urzędu 6384
Organizacja Urzędu Ochrona Danych Osobowych 2249
FINANSE Budżet 2018 r. 5007
FINANSE Budżet 12949
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 4943
FINANSE Projekty budżetu 5038
FINANSE Projekty WPF 4882
FINANSE Sprawozdania budżetowe 10962
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 4597
FINANSE Sprawozdania finansowe 3028
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 126648
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 32885
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 13767
SOŁECTWA Sołectwa 11708
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 112912
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 165047
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 8390
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 25663
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 17069
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 19519
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 10187
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2019 r. 483
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2018 r. 1550
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - początek kadencji 2353
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - koniec kadencji 2993
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2017 r. 4075
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 5606
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 5413
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 5584
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 5399
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 5333
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 5758
GMINA NAROL Agroturystyka 10383
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 15497
GMINA NAROL Edukacja 4212
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 R. 1931
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 3702
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 4488
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 4602
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 4944
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 5146
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 5381
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 5718
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 5299
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 6445
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 5971
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 5850
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 6142
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 5559
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 7654
PRAWO LOKALNE Statut 7622
PRAWO LOKALNE Podatki 8117
PRAWO LOKALNE Strategie 8717
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 8192
PRAWO LOKALNE Inne 7851
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 7479
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 12984
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 7783
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 7997
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 6869
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 9556
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 4891
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 5802
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 5666
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 5795
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 707
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 1328
WYBORY Wybory samorządowe 2018 4540
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 4078
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 4219
WYBORY Wybory samorządowe 2014 4979
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 4270
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 4871
WYBORY Wybory samorządowe 2010 5499
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 5391
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 3515
PETYCJE Petycje 6825
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 5858
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 8751
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 8297
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 8406
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 9526
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 8839
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 8998
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 5022
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 5282
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 5053
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 5157
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 5073
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 4390
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny