Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 470033
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usunięto Archiwum 6
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 11306
WŁADZE GMINY Rada Miejska 9071
Organizacja Urzędu Regulamin organizacyjny urzędu 4628
Organizacja Urzędu Ochrona Danych Osobowych 662
FINANSE Budżet 2018 r. 2075
FINANSE Budżet 10078
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 2369
FINANSE Projekty budżetu 2418
FINANSE Projekty WPF 2356
FINANSE Sprawozdania budżetowe 8172
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 2074
FINANSE Sprawozdania finansowe 772
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 119772
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 25182
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 10850
SOŁECTWA Sołectwa 9028
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 99304
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 151911
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 5422
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 18600
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 11894
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 15705
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 7847
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - koniec kadencji 374
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2017 r. 1365
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 3138
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 3038
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 3275
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 3053
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 3065
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 3415
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2012 r. 3859
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2011 r. 4049
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 r. 3940
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2008 r. 5869
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2007 r. 6498
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2006 r. 7121
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 8568
GMINA NAROL Agroturystyka 8409
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 13640
GMINA NAROL Edukacja 2230
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 1236
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 2476
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 2714
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 2989
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 3306
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 3473
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 3838
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 3436
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 4560
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 4102
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 4013
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 4231
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 3637
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 5592
PRAWO LOKALNE Statut 5659
PRAWO LOKALNE Podatki 6164
PRAWO LOKALNE Strategie 6732
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 6270
PRAWO LOKALNE Inne 5857
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 5576
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 9912
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 5818
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 5940
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 4994
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 7541
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 2499
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 3236
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 3114
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 3239
WYBORY Wybory samorządowe 2018 2529
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 2246
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 2343
WYBORY Wybory samorządowe 2014 2996
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 2499
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 2994
WYBORY Wybory samorządowe 2010 3680
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 3625
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 2050
PETYCJE Petycje 3807
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 3544
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 6535
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 6082
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 6225
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 6960
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 6527
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 6759
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 3088
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 3286
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3072
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 3017
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 2986
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 1837
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny