Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 929285
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usunięto Archiwum 6
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 12111
WŁADZE GMINY Rada Miejska 9930
Organizacja Urzędu Regulamin organizacyjny urzędu 5276
Organizacja Urzędu Ochrona Danych Osobowych 1237
FINANSE Budżet 2018 r. 3222
FINANSE Budżet 11214
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 3357
FINANSE Projekty budżetu 3429
FINANSE Projekty WPF 3312
FINANSE Sprawozdania budżetowe 9148
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 2939
FINANSE Sprawozdania finansowe 1575
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 122225
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 27144
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 11919
SOŁECTWA Sołectwa 10025
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 103737
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 156642
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 6513
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 20902
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 13779
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 17142
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 8728
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - początek kadencji 730
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - koniec kadencji 1568
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2017 r. 2486
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 4083
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 3896
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 4134
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 3906
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 3893
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 4273
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2012 r. 4718
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2011 r. 4901
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 r. 4781
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2008 r. 6704
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2007 r. 7348
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2006 r. 7980
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 9419
GMINA NAROL Agroturystyka 9173
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 14358
GMINA NAROL Edukacja 3017
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 R. 490
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 2325
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 3273
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 3464
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 3761
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 4024
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 4191
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 4561
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 4162
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 5296
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 4814
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 4718
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 4969
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 4360
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 6385
PRAWO LOKALNE Statut 6403
PRAWO LOKALNE Podatki 6944
PRAWO LOKALNE Strategie 7483
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 7028
PRAWO LOKALNE Inne 6622
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 6290
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 10921
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 6589
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 6711
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 5709
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 8307
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 3467
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 4292
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 4119
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 4265
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 104
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 2928
WYBORY Wybory samorządowe 2018 3387
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 3077
WYBORY Wybory samorządowe 2014 3780
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 3193
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 3721
WYBORY Wybory samorządowe 2010 4392
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 4332
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 2578
PETYCJE Petycje 4878
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 4411
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 7374
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 6933
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 7031
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 7939
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 7420
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 7596
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 3851
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 4067
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3841
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 3823
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 3772
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 2767
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny