Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  115939 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 9690 
WŁADZE GMINY Rada Miejska 7367 
ORGANIZACJA URZĘDU Regulamin organizacyjny urzędu 3352 
FINANSE Budżet 2018 r. 231 
FINANSE Budżet 8377 
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 902 
FINANSE Projekty budżetu 970 
FINANSE Projekty WPF 886 
FINANSE Sprawozdania budżetowe 6480 
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 651 
FINANSE Sprawozdania finansowe
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 109001 
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 20832 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 9259 
SOŁECTWA Sołectwa 7488 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 83801 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 142739 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 2720 
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 13692 
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 8373 
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 12983 
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 6583 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 1449 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 1809 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 2050 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 1830 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 1884 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 2237 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2012 r. 2747 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2011 r. 2866 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 r. 2726 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2008 r. 4665 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2007 r. 5299 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2006 r. 5837 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 7335 
GMINA NAROL Agroturystyka 7177 
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 12425 
GMINA NAROL Edukacja 1014 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 1207 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 1575 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 1860 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 2208 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 2392 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 2768 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 2396 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 3492 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 3097 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 3007 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 3171 
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 2574 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 4464 
PRAWO LOKALNE Statut 4593 
PRAWO LOKALNE Podatki 5044 
PRAWO LOKALNE Strategie 5668 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 5197 
PRAWO LOKALNE Inne 4758 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 29 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 4478 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 7906 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 4691 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 4836 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 3944 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 6089 
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 1210 
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 1946 
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 1824 
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 1988 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 1234 
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 1320 
WYBORY Wybory samorządowe 2014 1822 
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 1494 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 1993 
WYBORY Wybory samorządowe 2010 2621 
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 2617 
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 1197 
PETYCJE Petycje 2170 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 2121 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 5274 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 4878 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 5000 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 5530 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 5252 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 5479 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 1950 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 2090 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1907 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 1856 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 1825 
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 351 
  Ilość odwiedzin: 115939