Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  94464 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 10121 
WŁADZE GMINY Rada Miejska 7776 
ORGANIZACJA URZĘDU Regulamin organizacyjny urzędu 3728 
FINANSE Budżet 2018 r. 653 
FINANSE Budżet 8776 
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 1251 
FINANSE Projekty budżetu 1317 
FINANSE Projekty WPF 1239 
FINANSE Sprawozdania budżetowe 6850 
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 989 
FINANSE Sprawozdania finansowe
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 112162 
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 21956 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 9601 
SOŁECTWA Sołectwa 7824 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 87949 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 144549 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 3557 
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 14717 
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 9154 
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 13605 
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 6854 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 1909 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 2073 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 2309 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 2083 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 2128 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 2478 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2012 r. 2945 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2011 r. 3106 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 r. 2977 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2008 r. 4907 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2007 r. 5543 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2006 r. 6089 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 7597 
GMINA NAROL Agroturystyka 7461 
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 12705 
GMINA NAROL Edukacja 1329 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 1494 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 1832 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 2112 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 2468 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 2646 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 2996 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 2621 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 3727 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 3320 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 3230 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 3392 
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 2811 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 4699 
PRAWO LOKALNE Statut 4813 
PRAWO LOKALNE Podatki 5287 
PRAWO LOKALNE Strategie 5885 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 5428 
PRAWO LOKALNE Inne 4975 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 269 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 4686 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 8429 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 4908 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 5042 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 4156 
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 6382 
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 1445 
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 2167 
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 2035 
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 2195 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 1429 
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 1517 
WYBORY Wybory samorządowe 2014 2048 
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 1681 
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 2181 
WYBORY Wybory samorządowe 2010 2828 
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 2820 
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 1395 
PETYCJE Petycje 2594 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 2452 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 5574 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 5143 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 5271 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 5846 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 5551 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 5778 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 2215 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 2386 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2190 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 2114 
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 2102 
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 696 
  Ilość odwiedzin: 94464