Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 1115544
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usunięto Archiwum 6
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 12409
WŁADZE GMINY Rada Miejska 10193
Organizacja Urzędu Regulamin organizacyjny urzędu 5502
Organizacja Urzędu Ochrona Danych Osobowych 1439
FINANSE Budżet 2018 r. 3624
FINANSE Budżet 11588
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 3685
FINANSE Projekty budżetu 3763
FINANSE Projekty WPF 3644
FINANSE Sprawozdania budżetowe 9535
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 3261
FINANSE Sprawozdania finansowe 1886
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 123197
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 27863
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 12281
SOŁECTWA Sołectwa 10403
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 105883
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 158656
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 6905
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 22015
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 14565
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 17665
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 9035
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - początek kadencji 1158
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - koniec kadencji 1897
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2017 r. 2822
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 4410
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 4210
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 4411
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 4191
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 4178
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 4570
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2012 r. 5012
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2011 r. 5187
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 r. 5069
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2008 r. 7000
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2007 r. 7654
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2006 r. 8271
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 9730
GMINA NAROL Agroturystyka 9464
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 14620
GMINA NAROL Edukacja 3295
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 R. 755
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 2619
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 3556
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 3715
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 4020
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 4271
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 4460
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 4828
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 4424
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 5553
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 5063
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 4965
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 5231
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 4625
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 6683
PRAWO LOKALNE Statut 6686
PRAWO LOKALNE Podatki 7208
PRAWO LOKALNE Strategie 7765
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 7311
PRAWO LOKALNE Inne 6905
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 6550
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 11311
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 6868
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 6983
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 5974
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 8584
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 3811
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 4646
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 4445
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 4661
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 538
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 3169
WYBORY Wybory samorządowe 2018 3662
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 3331
WYBORY Wybory samorządowe 2014 4060
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 3453
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 3976
WYBORY Wybory samorządowe 2010 4648
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 4586
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 2761
PETYCJE Petycje 5306
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 4753
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 7689
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 7237
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 7331
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 8278
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 7725
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 7910
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 4106
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 4339
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4098
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 4117
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 4072
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 3121
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny