Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 1545462
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 12904
WŁADZE GMINY Rada Miejska 10696
Organizacja Urzędu Regulamin organizacyjny urzędu 5986
Organizacja Urzędu Ochrona Danych Osobowych 1900
FINANSE Budżet 2018 r. 4385
FINANSE Budżet 12344
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 4367
FINANSE Projekty budżetu 4452
FINANSE Projekty WPF 4336
FINANSE Sprawozdania budżetowe 10337
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 4010
FINANSE Sprawozdania finansowe 2545
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 125183
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 29970
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 13119
SOŁECTWA Sołectwa 11166
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 110067
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 162482
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 7759
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 24178
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 16063
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 18719
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 9691
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2018 r. 862
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - początek kadencji 1811
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - koniec kadencji 2508
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2017 r. 3497
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 5070
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 4842
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 5049
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 4837
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 4806
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 5207
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2012 r. 5645
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2011 r. 5833
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 r. 5696
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2008 r. 7641
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2007 r. 8295
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2006 r. 8934
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 10372
GMINA NAROL Agroturystyka 9975
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 15126
GMINA NAROL Edukacja 3832
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 R. 1316
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 3173
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 4095
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 4232
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 4564
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 4765
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 4985
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 5337
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 4922
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 6070
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 5584
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 5466
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 5751
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 5158
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 7227
PRAWO LOKALNE Statut 7216
PRAWO LOKALNE Podatki 7732
PRAWO LOKALNE Strategie 8313
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 7818
PRAWO LOKALNE Inne 7442
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 7073
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 12461
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 7396
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 7545
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 6484
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 9156
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 4454
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 5315
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 5134
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 5307
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 387
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 1009
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 3677
WYBORY Wybory samorządowe 2018 4169
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 3856
WYBORY Wybory samorządowe 2014 4608
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 3950
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 4487
WYBORY Wybory samorządowe 2010 5153
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 5055
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 3174
PETYCJE Petycje 6151
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 5397
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 8289
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 7835
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 7913
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 8983
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 8349
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 8503
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 4627
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 4885
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4631
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 4693
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 4639
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 3856
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny