Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 306149
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usunięto Archiwum 6
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 10825
WŁADZE GMINY Rada Miejska 8467
ORGANIZACJA URZĘDU Regulamin organizacyjny urzędu 4362
ORGANIZACJA URZĘDU Ochrona Danych Osobowych 468
FINANSE Budżet 2018 r. 1548
FINANSE Budżet 9631
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 2003
FINANSE Projekty budżetu 2056
FINANSE Projekty WPF 1980
FINANSE Sprawozdania budżetowe 7717
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 1740
FINANSE Sprawozdania finansowe 461
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 118600
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 24407
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 10455
SOŁECTWA Sołectwa 8665
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 97248
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 149842
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 5067
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 17564
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 11189
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 15182
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 7539
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2017 r. 855
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 2808
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 2747
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 2980
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 2761
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 2780
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 3141
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2012 r. 3565
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2011 r. 3772
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 r. 3619
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2008 r. 5578
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2007 r. 6213
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2006 r. 6818
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 8280
GMINA NAROL Agroturystyka 8106
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 13368
GMINA NAROL Edukacja 1960
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 2154
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 2434
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 2697
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 3026
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 3192
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 3553
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 3166
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 4286
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 3846
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 3751
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 3965
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 3370
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 5305
PRAWO LOKALNE Statut 5390
PRAWO LOKALNE Podatki 5891
PRAWO LOKALNE Strategie 6465
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 5992
PRAWO LOKALNE Inne 5574
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 875
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 5309
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 9544
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 5534
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 5664
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 4739
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 7249
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 2162
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 2893
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 2766
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 2897
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 2001
WYBORY Wybory samorządowe 2018 1575
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 2090
WYBORY Wybory samorządowe 2014 2709
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 2244
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 2749
WYBORY Wybory samorządowe 2010 3412
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 3374
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 1863
PETYCJE Petycje 3462
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 3194
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 6207
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 5757
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 5904
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 6572
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 6194
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 6424
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 2804
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 2997
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2790
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 2705
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 2686
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 1479
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny