Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 1008455
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usunięto Archiwum 6
WŁADZE GMINY Burmistrz Miasta i Gminy Narol 12246
WŁADZE GMINY Rada Miejska 10051
Organizacja Urzędu Regulamin organizacyjny urzędu 5373
Organizacja Urzędu Ochrona Danych Osobowych 1326
FINANSE Budżet 2018 r. 3431
FINANSE Budżet 11402
FINANSE Wieloletnia Prognoza Finansowa 3501
FINANSE Projekty budżetu 3584
FINANSE Projekty WPF 3460
FINANSE Sprawozdania budżetowe 9329
FINANSE Sprawozdania z realizacji budżetu 3070
FINANSE Sprawozdania finansowe 1716
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Ogłoszenia i komunikaty 122724
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY Nabór na wolne stanowiska pracy 27504
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Jednostki organizacyjne 12073
SOŁECTWA Sołectwa 10174
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zapytania ofertowe 104755
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetargi 157719
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plany zamówień 6686
NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż 21451
NIERUCHOMOŚCI Dzierżawy i najem 14163
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Planowanie przestrzenne 17398
POMOC PUBLICZNA Pomoc publiczna 8860
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - początek kadencji 929
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2018 - koniec kadencji 1712
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2017 r. 2635
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 r. 4224
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2015 r. 4036
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2014 r. 4246
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - początek kadencji 4029
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia 2014 - koniec kadencji 4014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2013 r. 4395
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2012 r. 4848
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2011 r. 5022
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 r. 4904
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2008 r. 6833
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2007 r. 7483
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2006 r. 8103
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 9557
GMINA NAROL Agroturystyka 9320
GMINA NAROL Oferty inwestycyjne 14491
GMINA NAROL Edukacja 3153
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 R. 589
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 r. 2469
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 3399
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 3572
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 3871
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 4128
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 4320
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 4688
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 4284
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 5416
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 4933
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 4830
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 5087
PRAWO LOKALNE Prawo Miejscowe 4486
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 6528
PRAWO LOKALNE Statut 6543
PRAWO LOKALNE Podatki 7063
PRAWO LOKALNE Strategie 7614
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 7159
PRAWO LOKALNE Inne 6756
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Karty informacyjne 6419
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Obwieszczenia dot. środowiska 11106
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Ogłoszenia dot. środowiska 6717
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Postanowienia dot. środowiska 6834
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Projekty decyzji dot. środowiska 5832
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Decyzje dot. środowiska 8440
REJESTRY Rejestr zbiorów danych osobowych 3620
REJESTRY Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Narol 4452
REJESTRY Rejestr firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Narol 4267
REJESTRY Rejestr instytucji kultury 4445
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 294
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 25 października 2015 r. 3032
WYBORY Wybory samorządowe 2018 3535
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r 3195
WYBORY Wybory samorządowe 2014 3903
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 3322
WYBORY Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 3840
WYBORY Wybory samorządowe 2010 4509
WYBORY Wybory zarządzone na 20 czerwca 2010 r. 4445
REFERENDA Referendum krajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r. 2656
PETYCJE Petycje 5045
KARTY USŁUG, FORMULARZE Urząd Stanu Cywilnego 4563
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja ludności i dowody osobiste 7513
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ewidencja działalności gospodarczej 7066
KARTY USŁUG, FORMULARZE Ochrona środowiska i rolnictwo 7166
KARTY USŁUG, FORMULARZE Podatki i opłaty lokalne 8093
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka Komunalna 7542
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka przestrzenna i budownictwo 7745
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka lokalowa i mieszkaniowa 3964
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gospodarka gruntami 4193
KARTY USŁUG, FORMULARZE Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3951
KARTY USŁUG, FORMULARZE Obsługa pracowników interwencyjnych 3952
KARTY USŁUG, FORMULARZE Testament allograficzny 3907
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Współpraca o organizacjami pozarządowymi 2925
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny