Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Podatki i opłaty lokalne

Kategoria: Podatki i opłaty lokalne
Nazwa pozycji: PO-08 Udzielanie informacji o stanie zobowiązań
Opłata skarbowa: Nie podlega opłacie
Podstawa prawna: 1. Art.178 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa – tekst jednolity z 2005 roku – Dz.U.Nr 8 poz.60 z późn. zm. – w stosunku do podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności majacyych charakter publicznoprawny, 2. Kodeks cywilny – w stosunku do opłat o charakterze cywilnoprawnym
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Miasta i Gminy Narol, 37-610 Narol, ul. Rynek 1, pokój nr 11
Termin załatwienia: Informacje pisemne załatwiane są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni
Tryb odwoławczy: Od sposobu rozstrzygnięcia sprawy nie przysługuje odwołanie
Dodatkowe informacje: Informacja o stanie zobowiązań z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłat o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny