Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    Podatki i opłaty lokalne
 
Kategoria Podatki i opłaty lokalne
Nazwa pozycji PO-08 Udzielanie informacji o stanie zobowiązań
Potrzebne dokumenty
Karta informacyjna do pobrania - format Open Document  
Karta informacyjna do pobrania - format Acrobat Reader  
Opłaty skarbowe
Nie podlega opłacie
Podstawa prawna
1. Art.178 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa – tekst jednolity z 2005 roku – Dz.U.Nr 8 poz.60 z późn. zm. – w stosunku do podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności majacyych charakter publicznoprawny, 2. Kodeks cywilny – w stosunku do opłat o charakterze cywilnoprawnym
Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Miasta i Gminy Narol, 37-610 Narol, ul. Rynek 1, pokój nr 11
Termin załatwienia
Informacje pisemne załatwiane są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni
Tryb odwoławczy
Od sposobu rozstrzygnięcia sprawy nie przysługuje odwołanie
Dodatkowe informacje
Informacja o stanie zobowiązań z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłat o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym
 
  Ilość odwiedzin: 45655