Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    Ewidencja ludności i dowody osobiste
 
Kategoria Ewidencja ludności i dowody osobiste
Nazwa pozycji EL.08 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały
Potrzebne dokumenty
Karta informacyjna do pobrania - format Open Document  
Karta informacyjna do pobrania - format Acrobat Reader  
Opłaty skarbowe
Wolne od opłaty
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz 993 ze zm.).
Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Miasta i Gminy Narol, 37-610 Narol, ul. Rynek 1, pokój nr 5
Termin załatwienia
niezwłocznie
Tryb odwoławczy
Nie przysługuje
Dodatkowe informacje
Wymagane dokumenty: 1. Wniosek "Zgłoszenie pobytu stałego” /odrębnie dla każdej osoby meldującej się, również dla dzieci/. 2. Paszport. 3. Karta pobytu cudzoziemca albo zezwolenie na osiedlenie się. Pozostałe informacje: Cudzoziemiec, dokonując zameldowania się na pobyt stały, zgłasza wymagane dane do zameldowania oraz przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się lub nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej albo zezwolenie na osiedlenie się lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej. Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej i członek jego rodziny nie będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, dokonujący zameldowania się na pobyt stały, zgłaszają wymagane dane do zameldowania, przy czym obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia kartę pobytu obywatela Unii Europejskiej albo zezwolenie na pobyt, a członek jego rodziny nie będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej - dokument pobytu albo zezwolenie na pobyt. Przy zameldowaniu na pobyt stały wymagane jest potwierdzenie wymeldowania z ostatniego miejsca pobytu stałego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, (jeżeli taki meldunek posiadał).
 
  Ilość odwiedzin: 48196