Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    Ochrona środowiska i rolnictwo
 
Kategoria Ochrona środowiska i rolnictwo
Nazwa pozycji ROŚ.01 Uzyskanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów
Potrzebne dokumenty
Wniosek usuwanie drzew i krzewów.docx  
Karta informacyjna do pobrania - format Open Document  
Karta informacyjna do pobrania - format Acrobat Reader  
ROŚ.01-01 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów  
Opłaty skarbowe
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Mista i Gminy Narol. Ustalone decyzją stawki opłat pobieranych za usuwanie drzew i krzewów określa: 1. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 września 2012 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2013 (M.P.2012.747 z dnia 17 października 2012 r.) 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. Nr 228, poz. 2306 ze zm.).
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.z 2013r. Poz. 267). Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.). Ustawa z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 ze zm.). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. nr 228, poz. 2306 ze zm.). Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 września 2012 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2013 (M.P.2012.747 z dnia 17 października 2012 r.) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U.z 2012 r. poz. 1282 ze zm.)
Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Miasta i Gminy Narol, 37-610 Narol, ul. Rynek 1, pokój nr 12
Termin załatwienia
Do 1 miesiąca, tak jak stanowi kodeks postępowania administracyjnego
Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczania decyzji, wnoszone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Narol.
Dodatkowe informacje
przepisów nie stosuje się m. in. do drzew lub krzewów owocowych oraz drzew lub krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat, przy zgłaszaniu wniosku o usunięcie drzew rosnących na granicy 2 posesji wymagane jest wystąpienie właścicieli obydwu posesji, nie jest wymagane uzyskanie zezwolenie organu gminy na wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew na terenie nieruchomości władanej przez wnioskodawcę,
 
  Ilość odwiedzin: 48220