Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    Gospodarka przestrzenna i budownictwo
 
Kategoria Gospodarka przestrzenna i budownictwo
Nazwa pozycji GPB.05 Wydawanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej
Potrzebne dokumenty
Karta informacyjna do pobrania - format Open Document  
Karta informacyjna do pobrania - format Acrobat Reader  
Opłaty skarbowe
Brak.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.)
Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Miasta i Gminy Narol, 37-610 Narol, ul. Rynek 1, pokój nr 10
Termin załatwienia
Do 7 dni.
Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.
  Ilość odwiedzin: 93280