Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    Gospodarka przestrzenna i budownictwo
 
Kategoria Gospodarka przestrzenna i budownictwo
Nazwa pozycji GPB.03 Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Potrzebne dokumenty
Karta informacyjna do pobrania - format Open Document  
Karta informacyjna do pobrania - format Acrobat Reader  
Opłaty skarbowe
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia 17,00 zł
Podstawa prawna
Art. 217 § 1, 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267).
Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Miasta i Gminy Narol, 37-610 Narol, ul. Rynek 1, pokój nr 10
Termin załatwienia
Do 7 dni.
Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.
  Ilość odwiedzin: 48191