Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca
  Menu  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 
Grupa: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nazwa pozycji Ogłoszenie o wyniku postepowania
Data publikacji 2007-11-08
 
Burmistrz Masta i Gminy Narol zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na zakup autobusu została wybrana oferta :Przedsiębiorstwo Naprawy Taboru Przedsiębiorstw Komunikacji Samochodowej Sp.zo.o.Wola Dalsza k. Łańcuta 369, 37-100 Łańcut.Cena wybranej oferty:171 410,00 zł
 
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny