Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PLANOWANIE PRZESTRZENNE
 
  Grupa:   PLANOWANIE PRZESTRZENNE
  Nr pozycji   GPB.6733.7.2014
  Nazwa pozycji   Budowa linii energetycznych SN 15 kV, budowa oraz wymiana słupów SN 15 kV, przebudowa napowietrznych słupów oraz wnętrzowych stacji transformatorowych, budowa energetycznych linii kablowych nn 0,4 kV wraz z przyłączami i złaczami kablowo - pomiarowymi ora
 

Inwestor:
PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 22-340 Lublin

Inwestycja pod nazwą:
„Budowa energetycznych linii kablowych SN 15 kV, budowa oraz wymiana słupów SN 15 kV, przebudowa napowietrznych słupów oraz wnętrzowych stacji transformatorowych, budowa energetycznych linii kablowych nn 0,4 kV wraz z przyłączami i złączami kablowo – pomiarowymi oraz przebudowa istniejących linii napowietrznych SN 15 kV i nn 0,4 kV” - obejmująca działki o nr ewid. 57/14, 57/12, 59/4, 64/1, 64/2, 56, 73/1, 58/1, 69, 57/15, 324, 325/2, 2245/1, 405/11, 405/5, 405/7, 405/2, 2254, 2272, 2273/2, 2255, 2256, 2257, 2258, 2274, 2277, 2303/2, 2303/3, 2304/1, 2305/1, 2306, 2309, 2311/12, 2312/1 i 2322/4 w obrębie geodezyjnym Narol, działki o nr ewid. 406/1, 397/1, 454/2, 454/3, 455/2, 455/3, 454/4, 452/2, 513, 520, 462, 514, 88, 343/2, 343/1, 343/6, 342, 343/7, 345, 344, 484, 346, 347, 268, 266, 265, 262, 263, 261, 260, 510, 511, 512, 337, 339, 340, 341, 479, 332, 329, 326, 343/5, 343/4, 343/3, 547/8, 547/10, 547/14, 547/15, 547/18 i 501 w obrębie geodezyjnym Lipsko, działki o nr ewid. 1017/1 i 113/7 w obrębie geodezyjnym Łukawica oraz działkę o nr ewid. 261 w obrębie geodezyjnym Jędrzejówka, gmina Narol.
 

 
  Data publikacji   2014-09-08Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:  Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba odpowiedzialna za treść:  Inspektor Marcin Wilczyński
 
  Ilość odwiedzin: 45624