Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     NIERUCHOMOŚCI
 
  Grupa:   NIERUCHOMOŚCI
  Nazwa pozycji   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NAROL

działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z poźn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Hucie Różanieckiej, oznaczonej
według ewidencji gruntów jako działka nr 2171, zabudowanej budynkiem komunalnym, stanowiącej mienie komunalne Gminy Narol, przeznaczonej do najmu, jako lokal użytkowy.

  1. Lokal przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej
    • o pow. 48,00 m²
  2. Wysokość miesięcznego czynszu najmu wynosi 4,00 zł/m² - netto
  3. Okres najmu do lat 3

Wykaz nieruchomości przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej do najmu
podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w
Narolu, tj. od dnia 30.01.2014 r. do 19.02.2014 r. oraz do podania do publicznej wiadomości
poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu.

Osoby zainteresowane wynajmem przedmiotowej nieruchomości proszone są o składanie
ofert w terminie do 19.02.2014

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w
Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pok. 16, nr tel. (016) 631-70-87 wew. 29

Narol, dnia 28.01.2014 r.

 
  Data publikacji   2014-02-03


Osoba, która stworzyła pozycję:  informatyk Krzysztof Karaś
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 7069