Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 
  Grupa:   ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  Nazwa pozycji   ogłoszenie o wyniku przetargu
 

ZP-3410-VI-3/06                                                                            Narol 04.07.2006 r.

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

 

 

 

 

            Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 07.04.2006 r. Prawo Zamówień Publicznych ( tekst pierwotny: Dz.U.2006 nr79 poz 551) informuję, że w przetargu nieograniczonym na „ Wykonanie nawierzchni dróg gminnych masą asfaltową w miejscowościach Narol, Ruda Różaniecka została wybrana oferta firmy: Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.zo.o. 37-600 Lubaczów ul Kard. Wyszyńskiego 31. Cena oferty:159 989,63 zł brutto.

 
  Data publikacji   2006-07-04


Osoba, która stworzyła pozycję:  Inspektor d/s zamówień publicznych Adolf Adamek
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 96964