Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
 
  Grupa:   OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
  Nazwa pozycji   INFORMACJA O ODWOŁANIU PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ
 

 INFORMACJA O ODWOŁANIU PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI
ogłoszonego na dzień 19 marca 2013 r.

               Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Narol odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Narol, położonych w obrębie Huta Różaniecka, oznaczonych w ewidencji gruntów jako: część działki nr 521 o pow. 0,85 ha i część działki nr 787 o pow. 1,65 ha, który wyznaczono na godz. 10.00 oraz część działki nr 843/1 o pow. 0,50 ha, który wyznaczono na godz. 11.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, pok. nr 10.

Przyczyna odwołania przetargu: błąd w przeglądarce internetowej – ogłoszenie o przetargu nie było możliwe do podglądu.

Informacja o odwołaniu przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Narol oraz zamieszczona na stronie internetowej naszego urzędu www.bip.narol.pl.

 
  Data publikacji   2013-03-19


Osoba, która stworzyła pozycję:   Grażyna Kowalczuk
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 41500