Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     NIERUCHOMOŚCI
 
  Grupa:   NIERUCHOMOŚCI
  Nazwa pozycji   INFORMACJA O ODWOŁANIU PRZETARGU na działkę nr 498/1 o pow. 0,15 ha, położoną w Płazowie
 

 INFORMACJA O ODWOŁANIU PRZETARGU
ogłoszonego na dzień 4 grudnia 2012 r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Narol odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narol, położonej w obrębie Płazów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 498/1 o pow. 0,15 ha, który wyznaczono na dzień 4 grudnia 2012 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, pok. nr 10.

Przyczyna odwołania przetargu: błędnie określona wysokość wadium.

Informacja o odwołaniu przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Narol, podana do publicznej wiadomości w miejscowości Płazów oraz zamieszczona na stronie internetowej naszego urzędu www.bip.narol.pl.

 
  Data publikacji   2012-11-27


Osoba, która stworzyła pozycję:   Grażyna Kowalczuk
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 41477