Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
 
  Grupa:   OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
  Nazwa pozycji   Projekt programu do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 

Projekt wieloletniego programu współpracy Gminy Narol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2013 – 2015.
Projekt programu przekazany został do konsultacji z organizacjami i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy. Termin do wyrażenia opinii nie może być krótszy niż 7 dni od dnia  zamieszczenia ogłoszenia o konsultacjach. Nie przedstawienie opinii i uwag w tym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
Propozycje zmian i uwag przyjmuje P. Seweryn Żukowicz w Świetlicy Integracyjnej w Lipsku, tel. 16 6317019.

 
  Data publikacji   2012-10-11Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:  informatyk Krzysztof Karaś
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 49053