Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     NIERUCHOMOŚCI
 
  Grupa:   NIERUCHOMOŚCI
  Nazwa pozycji   Informacja o wyniku przetargu na działkę nr 832, położoną w Hucie Różanieckiej
 

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL
odpowiednio do zapisu § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomość.

1. Data i miejsce przeprowadzonego przetargu:
- 14 czerwca 2012 r. – Urząd Miasta i Gminy Narol.
2. Rodzaj przeprowadzonego przetargu:
- IV przetarg ustny nieograniczony.
3. Oznaczenie nieruchomości:
- nieruchomość stanowiąca własność Gminy Narol, położona w obrębie Huta Różaniecka, oznaczona jako działka nr 832 o pow. 0,24 ha, objęta księgą wieczystą Nr PR1L/00031176/6.
4. Cena wywoławcza nieruchomości - netto: 12 000,00 zł.
5. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym – nikt nie wpłacił wadium.

 

Narol, dnia 14.06.2012 r.
 

 
  Data publikacji   2012-06-14


Osoba, która stworzyła pozycję:   Grażyna Kowalczuk
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 96948