Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     NIERUCHOMOŚCI
 
  Grupa:   NIERUCHOMOŚCI
  Nazwa pozycji   Wykaz nieruchomości położonych w Lipiu i Hucie Różanieckiej, przrznaczonych do dzierżawy
 

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL
działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, położonych w Lipiu i Hucie Różanieckiej, stanowiących mienie komunalne Gminy Narol, przeznaczone do dzierżawy jako działki rolne.

1. Działka nr 92 o pow. 0,14 ha, położona w Lipiu – księga wieczysta Nr PR1L/00039007/7.
2. Działka nr 488/4 o pow. 1,31 ha, położona w Hucie Różanieckiej – księga wieczysta Nr PR1L/00031176/6.
3. Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 150,00 zł/1 ha.
4. Okres dzierżawy do 3 lat.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy zgodnie z w/w ustawą podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Narol, tj. od dnia 17.05.2012 r. do dnia 06.06.2012 r. oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu.

Osoby zainteresowane dzierżawą przedmiotowej nieruchomości proszone są o składanie ofert w terminie do 06.06.2012 r.

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 10, nr tel. (0-16) 631-70-87 wew. 27.


Narol, dnia 16.05.2012 r.
 

 
  Data publikacji   2012-05-16


Osoba, która stworzyła pozycję:   Grażyna Kowalczuk
Osoba odpowiedzialna za treść:   aaa aaa
 
  Ilość odwiedzin: 70561