Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PLANOWANIE PRZESTRZENNE
 
  Grupa:   PLANOWANIE PRZESTRZENNE
  Nr pozycji   GPB.6733.05.2012
  Nazwa pozycji   Budowa drogi leśnej w leśnictwie Wola Wielka w km 0+ 000 do km 4 +835
 

 Inwestor:
Nadleśnictwo Narol, ul. Bohaterów Września 1939 r. 38, 37-610 Narol

Inwestycja celu publicznego pod nazwą:
„Budowa drogi leśnej w leśnictwie Wola Wielka w km 0+000 do km 4+835” obejmującej działki o nr ewid. 804, 805, 806, 807, 816 i 831 w obrębie geodezyjnym Werchrata, gmina Horyniec – Zdrój oraz działki o nr ewid. 388, 367/1, 396, 423/3, 549, 558, 630/1, 630/3, 629/1, 629/3, 629/4, 628/2, 628/3, 628/1, 637/1, 637/2, 636/1, 636/2, 636/3, 633/1, 633/2 i 631 w obrębie geodezyjnym Huta Złomy, gmina Narol.

 

 
  Data publikacji   2012-03-26Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:  Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba odpowiedzialna za treść:  Inspektor Marcin Wilczyński
 
  Ilość odwiedzin: 48200