Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
 
  Grupa:   OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
  Nazwa pozycji   
 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narolu kończy realizację projektu pt. „Czas na aktywność w gminie Narol” na rok 2011. Celem projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych oraz kwalifikacji zawodowych u osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Narol.

Projekt był skierowany do osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej a zarazem w wieku aktywności zawodowej, długotrwale bezrobotnych. W projekcie wzięło udział 6 osób – uczestników projektu (3 K i 3 M). Uczestnicy zostali objęci wsparciem doradcy zawodowego, a następnie wzięli udział w treningu kompetencji społecznych. Po zdiagnozowaniu indywidualnych potrzeb uczestnicy projektu uczestniczyli w wybranym przez siebie kursie zawodowym. W tym roku były to kursy: „Opiekun osób starszych” oraz „Instalator wodno-kanalizacyjny”. Uczestnikom zapewniono pomoc finansową w formie zasiłków celowych.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej składa serdeczne podziękowania wszystkim wykonawcom i podwykonawcom usług i zadań zaplanowanych w projekcie.

Katarzyna Mazurkiewicz

 
  Data publikacji   2011-12-06


Osoba, która stworzyła pozycję:  informatyk Krzysztof Karaś
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 41451