Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

Drukuj
Grupa: OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
Nazwa pozycji:
Data publikacji: 2011-12-06
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narolu kończy realizację projektu pt. „Czas na aktywność w gminie Narol” na rok 2011. Celem projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych oraz kwalifikacji zawodowych u osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Narol.

Projekt był skierowany do osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej a zarazem w wieku aktywności zawodowej, długotrwale bezrobotnych. W projekcie wzięło udział 6 osób – uczestników projektu (3 K i 3 M). Uczestnicy zostali objęci wsparciem doradcy zawodowego, a następnie wzięli udział w treningu kompetencji społecznych. Po zdiagnozowaniu indywidualnych potrzeb uczestnicy projektu uczestniczyli w wybranym przez siebie kursie zawodowym. W tym roku były to kursy: „Opiekun osób starszych” oraz „Instalator wodno-kanalizacyjny”. Uczestnikom zapewniono pomoc finansową w formie zasiłków celowych.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej składa serdeczne podziękowania wszystkim wykonawcom i podwykonawcom usług i zadań zaplanowanych w projekcie.

Katarzyna Mazurkiewicz

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny