Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     NIERUCHOMOŚCI
 
  Grupa:   NIERUCHOMOŚCI
  Nazwa pozycji   Wykaz nierychomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Lipiu i Lipsku
 

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Narol przeznaczone do s p r z e d a ż y.

1. Położenie, obręb, nr księgi wieczystej: Lipie – KW Nr PR1L/00039007/7,
                                                            Lipsko – KW Nr PR1L/00027178/9.
2. Numer, powierzchnia, cena nieruchomości:
działka nr 5/29 o pow. 0,0305 ha, położona w Lipiu i działka nr 428/3 o pow. 0,0029 ha, położona w Lipsku – łączna cena netto: 4 737,00 zł;
działka nr 5/28 o pow. 0,0281 ha, położona w Lipiu – cena netto: 3 127,00 zł.
3. Przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze studium kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działki znajdują się w terenach zabudowy siedliskowej.
4. Forma sprzedaży: bez przetargu - na poprawę warunków zagospodarowania                                                                               nieruchomości przyległych.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34, ust.1 pkt 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy upływa z dniem 27.06.2011 r.

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 10, nr tel. (0-16) 631-70-87 wew. 27.

Narol, dnia 16.05.2011 r.
 

 
  Data publikacji   2011-05-16


Osoba, która stworzyła pozycję:   Grażyna Kowalczuk
Osoba odpowiedzialna za treść:   aaa aaa
 
  Ilość odwiedzin: 69801