Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
 
  Grupa:   OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
  Nazwa pozycji   CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE NAROL PROJEKT SYSTEMOWY MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NAROLU
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narolu rozpoczął z dniem 01.01.2011 r. realizację projektu „Czas na aktywność w gminie Narol”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych oraz kwalifikacji zawodowych u osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Narol. Cel ten wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020 oraz w Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2015.

Projekt obejmuje 6 osób – uczestników projektu (3 kobiety i 3 mężczyzn), które zamieszkują gminę Narol, korzystają ze świadczeń pomocy społecznej oraz są osobami długotrwale bezrobotnymi i w wieku aktywności zawodowej. Uczestnicy zostaną objęci wsparciem doradcy zawodowego, a następnie wezmą udział w treningu kompetencji społecznych. Po zdiagnozowaniu indywidualnych potrzeb uczestnicy projektu będą uczestniczyć w wybranym przez siebie kursie zawodowym. Uczestnikom zapewniona jest pomoc finansowa w formie zasiłków celowych oraz zwrot kosztów przejazdu na szkolenia.


Katarzyna Mazurkiewicz

 
  Data publikacji   2011-02-08


Osoba, która stworzyła pozycję:  informatyk Krzysztof Karaś
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 47291