Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     NIERUCHOMOŚCI
 
  Grupa:   NIERUCHOMOŚCI
  Nazwa pozycji   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej
 

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Narol przeznaczone do sprzedaży.

1. Położenie, obręb: Narol, ul. Jana III Sobieskiego i ul. Kościuszki
2. Numer, powierzchnia, cena nieruchomości:
• działka nr 2328/7 o pow. 0,0231 ha – cena netto: 3 733,00 zł;
• działka nr 2328/5 o pow. 0,0230 ha – cena netto: 3 725,00 zł;
• działka nr 2328/6 o pow. 0,0230 ha – cena netto: 3 725,00 zł;
• działka nr 2370/2 o pow. 0,0231 ha – cena netto: 3 733,00 zł;
• działka nr 2370/3 o pow. 0,0230 ha – cena netto: 3 725,00 zł;
• działka nr 2379/2 o pow. 0,0230 ha – cena netto: 3 725,00 zł;
• działka nr 2379/3 o pow. 0,0230 ha – cena netto: 3 725,00 zł;
• działka nr 423/3 o pow. 0,0050 ha – cena netto: 1 055,00 zł;
3. Przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze studium kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – teren zabudowy mieszkaniowej.

4. Forma sprzedaży: bez przetargu – na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34, ust.1 pkt 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy upływa z dniem 16.02.2011 r.

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 10, nr tel. (0-16) 631-70-87 wew. 24.


Narol, dnia 04.01.2011 r.
 

 
  Data publikacji   2011-01-04


Osoba, która stworzyła pozycję:   Grażyna Kowalczuk
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 86266