Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     NIERUCHOMOŚCI
 
  Grupa:   NIERUCHOMOŚCI
  Nazwa pozycji   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - łąka o pow. 0,18 ha do użyt. rolniczego - Ruda Różaniecka
 

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL
działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Rudzie Różanieckiej, objętej księgą wieczystą Nr 32658, stanowiącej mienie komunalne Gminy Narol, przeznaczone do dzierżawy, jako działki rolne.

1. Działki nr 2063/1 o pow. 0,14 ha i nr 2063/2 o pow. 0,04 ha, stanowiące łąkę klasy VI, przeznaczone do użytkowania rolniczego.
2. Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 100,00 zł za 1 ha.
3. Okres dzierżawy do 3 lat.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z w/w ustawą podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Narol, tj. od dnia 06.12.2010 r. do dnia 27.12.2010 r. oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu.

Osoby zainteresowane dzierżawą przedmiotowych nieruchomości proszone są o składanie ofert w terminie do 27.12.2010 r.

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 10, nr tel. (0-16) 631-70-87 wew. 24.


Narol, dnia 03.12.2010 r.
 

 
  Data publikacji   2010-12-03


Osoba, która stworzyła pozycję:   Grażyna Kowalczuk
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 7126