Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
 
  Grupa:   OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów
 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW
Gmina Narol
w oparciu o art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 06.227.1658 z późn. zm.), jako wnioskodawca (podmiot ubiegający się
o dofinansowanie) w ramach Osi Priorytetowej VII „spójność wewnątrzregionalna”, działanie 7.1 „Rewitalizacja miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór partnerów na realizację projektu pn.: „Rozwój gospodarki turystycznej poprzez rewitalizację przestrzeni publicznej centrum Narola”
 

 
  Data publikacji   2010-10-12Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Andrzej Kołodziej
Osoba odpowiedzialna za treść:   Andrzej Kołodziej
 
  Ilość odwiedzin: 41540