Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
 
  Grupa:   OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
  Nr pozycji   1
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie wyników oceny ofert w ramach Programu Integracji Społecznej
 

W odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert na Usługi integracji społecznej ogłoszone przez Burmistrza Miasta i Gminy Narol w dniu 23 lipca 2010 r. zostało złożone dwie oferty na poszczególne części zamówienia.


Część I – Usługi dla rodzin

Cel strategiczny III - Rozwój i upowszechniania edukacji, kultury, sportu i rekreacji - 1 oferta

Część II – Wsparcie szkoleniowe – 1 oferta

W dniu 19 sierpnia 2010 r. Komisja Oceniająca ds. oceny ofert dokonała wyboru ofert. Wybór usługodawców odbył się w oparciu o procedurę Banku Światowego zwaną CPP (Community Participation In Procurement- tj. Uczestnictwo Społeczności w Zamówieniach Publicznych) opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej, dostępnym na stronie internetowej: www.ppwow.gov.pl


Komisja Oceniająca rekomenduje do zawarcia umów 2 oferty.


1. „III Festiwal NAROL.ARTE im. Pana, Wójta i Plebana – koncerty Zespołu Marii Pomianowskiej i Grupy Studnia 0”. Usługodawca: Fundacja Pro Academia Narolense ul. Pałacowa 1, 37-610 Narol – 11 300,00 zł


2. „Organizacja wizyty studyjnej”. Usługodawca: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny – 10 230,00 zł

 

Narol, dn. 19.08.2010 r.

Przewodniczący

Komisji Oceniającej

Daniel Lomber

 
  Data publikacji   2010-08-19


Osoba, która stworzyła pozycję:   Andrzej Kołodziej
Osoba odpowiedzialna za treść:   Andrzej Kołodziej
 
  Ilość odwiedzin: 41515