Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
 
  Grupa:   OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie o wyborze ofert na utrwalanie działań Programu Integracji Społecznej
 

W odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert na utrwalanie działań Programu Integracji Społecznej ogłoszone przez Burmistrza Miasta i Gminy Narol w dniu 27 lipca 2010 r. zostało złożone trzy oferty na poszczególne części zamówienia.


Część I – Działania szkoleniowe dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych – 1 oferta
Część II – Organizacja Gminnego Dnia Rodziny – 1 oferta
Część III – Organizacja Spartakiady – 1 oferta

W dniu 11 sierpnia 2010 r. Komisja Oceniająca ds. oceny ofert dokonała wyboru ofert. Wybór usługodawców odbył się w oparciu o procedurę Banku Światowego zwaną CPP (Community Participation In Procurement- tj. Uczestnictwo Społeczności w Zamówieniach Publicznych) opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej, dostępnym na stronie internetowej: www.ppwow.gov.pl


Komisja Oceniająca rekomenduje do zawarcia umów/porozumień 3 oferty.

1. „Organizacja wyjazdu studyjnego do „Krainy Rumianku” w miejscowości Hołowno". Usługodawca: Gminny Ośrodek Kultury w Narolu. Wartość projektu – 5000,00 zł
2. „Rodzinne pożegnanie lata”. Usługodawca: Szkoła Podstawowa w Narolu. Wartość projektu – 6000,00 zł
3. „Tacy Sami”. Usługodawca: Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipsku. Wartość Projektu - 7000,00 zł

 

Narol, dn. 12.08.2010 r.

Przewodniczący

Komisji Oceniającej

Daniel Lomber
 

 
  Data publikacji   2010-08-13


Osoba, która stworzyła pozycję:   Andrzej Kołodziej
Osoba odpowiedzialna za treść:   Andrzej Kołodziej
 
  Ilość odwiedzin: 49035