Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
 
  Grupa:   OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
  Nazwa pozycji   Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta ds. administracyjno - biurowych w Urzędzie Miasta i Gminy Narol
 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta
ds. administracyjno - biurowych w Urzędzie Miasta i Gminy Narol

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko referenta ds. administracyjno - biurowych w Urzędzie Miasta i Gminy Narol wytypowana została Pani Agnieszka Eisenbardt - Karaś, zamieszkała w Narolu.


UZASADNIENIE KOMISJI

Kandydatka wykazuje dużą wiedzę związaną z pracą na stanowisku. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała największą ilość punktów ogółem. Dokumentację kandydatki komisja oceniła również bardzo wysoko.

Pani Agnieszka Eisenbardt - Karaś jest osobą energiczną, dyspozycyjną i posiadającą duży potencjał do pracy na w/w stanowisku. Kandydatka posiada wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku administracja, oraz przebyte szkolenia m.in. w zakresie technicznego funkcjonowania Centrów Kształcenia, obsługi platformy e-lerningowej i w zakresie wykorzystania systemów nauczania dla pracowników Centrów Kształcenia. Jest to wykształcenie odpowiednie do pracy na tym stanowisku, dające rękojmię rzetelnego wykonywania obowiązków.

Pani Agnieszka Eisenbardt – Karaś dobrze zna ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach jak również ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kandydatka zna stowarzyszenia i organizacje działające na terenie gminy i wykazuje znaczną wiedzę związaną z ich funkcjonowaniem. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała największą ilość punktów od każdego z członków komisji.
Biorąc pod uwagę powyższe Komisja wytypowała w/w kandydatkę.
.


Przewodniczący
składu Komisji

Daniel Lomber
 

 
  Data publikacji   2010-07-01


Osoba, która stworzyła pozycję:  informatyk Krzysztof Karaś
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 49054