Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU
 
  Grupa:   PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU
  Nazwa pozycji   Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.„Budowa wodociągu w miejscowości Chlewiska,Gm. Narol, powiat lubaczowski”
 

ROŚ.7615-10/09

Narol, 14.09.09 r.


OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.„Budowa wodociągu w miejscowości Chlewiska, Gm. Narol, powiat lubaczowski”

i o możliwości zapoznania się
z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy


Działając na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 11 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

Burmistrz Miasta i Gminy Narol
zawiadamia,

że w dniu 14 września 2009 r. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 marca 2009 r. Gminy Narol ul. Narol 1, 37-610 Narol została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa wodociągu w miejscowości Chlewiska, Gm. Narol, powiat lubaczowski”
.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa wodociągu w miejscowości Chlewiska, Gm. Narol, powiat lubaczowski” oraz dokumentacja w przedmiotowej sprawie jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Narol ul. Rynek 1, 37-610 Narol, pokój nr 12, I piętro, tel. 016 6317087 wew. 25 w godzinach pracy urzędu.


 


 

 
  Data publikacji   2009-09-14


Osoba, która stworzyła pozycję:  informatyk Krzysztof Karaś
Osoba odpowiedzialna za treść:   Stanisława Bańcarz
 
  Ilość odwiedzin: 5071