Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU
 
  Grupa:   PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Płazów – Ruda Różaniecka – Huta Różaniecka
 

Ogłoszenie

 Burmistrz Miasta i Gminy Narol

  

na podstawie art. 53 i art. 32 ust. 1, pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 129 poz. 902)

  

informuje

  

o  wszczęciu  w  dniu 28 kwietnia 2008 r.,  na  wniosek  Gminy  Narol  postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  na  realizację

przedsięwzięcia polegającego na:

 

„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1634R Żuków - Huta Różaniecka - Susiec w km 5+454 - 12+280 oraz drogi powiatowej nr 1636R Ruda Różaniecka - Płazów w km 0+00 - 4+200 tworzące jeden ciąg dróg powiatowych”

 

Z treścią wniosku strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 12  (I piętro) w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia oraz
w tym terminie składać ewentualne uwagi oraz wnioski dowodowe
w przedmiotowej sprawie.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Narol

(-)Mgr Stanisław Woś

 

Narol, dnia 28.04.2008 r.

 

 
  Data publikacji   2008-04-28


Osoba, która stworzyła pozycję:   Stanisława Bańcarz
Osoba odpowiedzialna za treść:   Stanisława Bańcarz
 
  Ilość odwiedzin: 45185