Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU
 
  Grupa:   PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie o wszczęciu w dniu 23 października 2007 r. na wniosek P.P. Lucyny i Mirosława Zaborniak zam. Ruda Różaniecka, 37-613 Ruda Różaniecka postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.
 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrza Miasta i Gminy Narol

 

Na podstawie art. 53 i art. 32 ust. 1, pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. Nr 129, poz. 902)

 

 

 

informuje

 

 

o wszczęciu w dniu 23 października 2007 r. na wniosek P.P. Lucyny i Mirosława Zaborniak zam. Ruda Różaniecka         , 37-613 Ruda Różaniecka postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.

 

Budowa budynku usługowego (budynek obsługi ruchu turystycznego ze zjazdem z drogi powiatowej, komunikacją z miejscami parkingowymi z systemem rozsączania kanalizacji deszczowej Azura, przyłączem wodociągowym, przyłączem energetycznym, przyłączem kanalizacji sanitarnej z ekologiczną oczyszczalnią ścieków, na działce o nr. ew. 3272/6 w miejscowości Ruda Różaniecka”.

 

Z treścią wniosku strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Narol pokój nr 9 (I piętro) w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia oraz w tym terminie składać ewentualne uwagi oraz wnioski dowodowe w przedmiotowej sprawie.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Narol

 /-/

Stanisław Woś

 

 

Narol, dnia 23 października 2007 r.

 

 
  Data publikacji   2007-10-23


Osoba, która stworzyła pozycję:  informatyk Krzysztof Karaś
Osoba odpowiedzialna za treść:   aaa aaa
 
  Ilość odwiedzin: 66625