Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Drukuj
Grupa: PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Nr pozycji GPB.6733.20.2017
Nazwa pozycji: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE ? dn63 z przyłączem gazowym PE ? dn25 do budynku mieszkalnego w miejscowości Jędrzejówka
Data publikacji: 2017-11-22
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Inwestycja pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE ? dn63 z przyłączem gazowym PE ? dn25 do budynku mieszkalnego w miejscowości Jędrzejówka na działkach o nr ewid. 282/1, 311/11, 311/10, 311/7 i 311/6 w obrębie geodezyjnym Jędrzejówka
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny