Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 
  Grupa:   ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  Nazwa pozycji   Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania pn. "Budowa sali wielofunkcyjnej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipsku"
 
Zamawiający:
Gmina Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania pn. "Budowa sali wielofunkcyjnej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipsku", polegającym na budowie budynku sali wielofunkcyjnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na zaplecze sali. Oba budynki są obiektami parterowymi, wolno stojącymi, nie podpiwniczonymi. Do budynków zaprojektowano przyłącza wodociągowe wraz ze studnią wodomierzową, kanalizacji sanitarne, wewnętrzną linię kablową WLZ, zewnętrzny odcinek instalacji gazowej.
Koszt inwestycji wg. kosztorysu inwestorskiego całości robót budowlanych dotyczący zadania wynosi: 813.008,11 netto PLN.
 
  Data publikacji   2017-01-30Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:  informatyk Krzysztof Karaś
Osoba odpowiedzialna za treść:   Robert Pinkowicz
 
  Ilość odwiedzin: 41543