Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 
  Grupa:   ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  Nazwa pozycji   Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie działań wspierających Zamawiającego w opracowaniu
 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie działań wspierających Zamawiającego w opracowaniu "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Narol na lata 2016-2020", zwanego dalej Programem Rewitalizacji, który musi być zgodny z: 1. Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014?2020 zatwierdzonymi przez Ministra Rozwoju w dniu 2 sierpnia 2016 roku ? zwanymi dalej Wytycznymi, 2. Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r ? zwaną dalej Ustawą, 3. Instrukcją przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przyjętą uchwałą nr 194/3956/16 przez Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 lipca 2016 r zwaną dalej Instrukcją.
 
  Data publikacji   2017-01-16Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:  informatyk Krzysztof Karaś
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 5010