Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     NIERUCHOMOŚCI
 
  Grupa:   NIERUCHOMOŚCI
  Nazwa pozycji   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Rudzie Różanieckiej
 
BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Narol, przeznaczone do sprzedaży. 1. Położenie, obręb: Ruda Różaniecka ? KW Nr PR1L/00027099/1. 2. Numer, powierzchnia, cena nieruchomości: ? działka nr 2979 o pow. 0,0257 ha ? cena: 2 369,00 zł Forma sprzedaży: bez przetargu - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. ? działka nr 3075/5 o pow. 0,1192 ha ? cena: 12 369,00 zł Forma sprzedaży: przetarg ustny. 3. Przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy upływa z dniem 22.09.2016 r. Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 9, nr tel. (0-16) 631 70 86 wew. 27. Narol, dnia 11.08.2016 r.
 
  Data publikacji   2016-08-11


Osoba, która stworzyła pozycję:  Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba odpowiedzialna za treść:   aaa aaa
 
  Ilość odwiedzin: 62934