Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     NIERUCHOMOŚCI
 
  Grupa:   NIERUCHOMOŚCI
  Nazwa pozycji   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Lipiu.
 
BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Narol, przeznaczone do sprzedaży. 1. Położenie, obręb: Lipie ? KW Nr PR1L/00039007/7. 2. Numer, powierzchnia, cena nieruchomości: ? działka nr 70/40 o pow. 0,0102 ha ? cena: 1 169,00 zł ? działka nr 70/41 o pow. 0,0543 ha ? cena: 4 569,00 zł 3. Przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego. 4. Forma sprzedaży: bez przetargu - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy upływa z dniem 22.09.2016 r. Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 9, nr tel. (0-16) 631 70 86 wew. 27. Narol, dnia 11.08.2016 r.
 
  Data publikacji   2016-08-11


Osoba, która stworzyła pozycję:  Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba odpowiedzialna za treść:   Grażyna Kowalczuk
 
  Ilość odwiedzin: 62931