Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU
 
  Grupa:   PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PN.: „rozbudowa i modernizacja zakładu Produkcji Drzewnej (ZPD) w Narolu, powiat lubaczowski
 

Ogłoszenie

 

Burmistrz Miasta i Gminy Narol

  

na podstawie art. 53 i art. 32 ust. 1, pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – prawo ochrony środowiska (Dz.U.nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami)

  

informuje

  

o wszczęciu w dniu 25 kwietnia 2007 r., na wniosek „KAZET” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Armii Krajowej 7, Tomaszów Lubelski postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PN.: „rozbudowa i modernizacja zakładu Produkcji Drzewnej (ZPD) w Narolu, powiat lubaczowski”.

  

Z treścią wniosku strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 6 i 9 (I piętro)  w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia oraz w tym terminie skladać ewentualne uwagi oraz wnioski dowodowe w przedmiotowej sprawie.

  

Burmistrz Miasta i Gminy Narol

 

Mgr Stanisław Woś

 

 

Narol, dnia 25.04.2007 r.
 
  Data publikacji   2007-04-25


Osoba, która stworzyła pozycję:  informatyk Krzysztof Karaś
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 48248