Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Drukuj
Grupa: PETYCJE
Nazwa pozycji: Petycje w 2016 r.
Data publikacji: 2016-04-21
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś
Petycje w 2016 r.
Lp.
Data złożenia petycji Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach) Skan petycji Przedmiot petycji Podmiot rozpatrujący Przewidywany termin odpowiedzi Przebieg postępowania Odpowiedź
1 2 3 4
5
6
7
8
9
1 18.04.2016 r. Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa
Ikona pdf Aby jednostka samorządu terytorialnego (Adresat) ? uwzględniając racjonalne możliwości budżetowe ? zaplanowała proces wymiany systemów operacyjnych z Windows XP na systemy posiadające obecnie wsparcie Producenta.
O przekazanie zał. Nr 2 pt. Program Bezpłatnej Oceny Stanu Infrastruktury Informatycznej ? do wszystkich nadzorowanych i prowadzonych przez Miasto/Gminę Szkół Podstawowych i Gimnazjów.
Burmistrz Miasta i Gminy Narol do 31 maja 2016 r.   Ikona pdf
2 09.08.2016 r. Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa
Ikona pdf Petycja o archiwizację w zasobach Urzędu ? niniejszego wniosku wraz z załącznikami ? jako kolejny wkład do dyskusji o rzeczywistym znaczeniu pojęcia "efektywności energetycznej". Burmistrz Miasta i Gminy Narol do 31 sierpnia 2016 r. Ikona pdf
3 13.10.2016 r. Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa
Ikona pdf Petycja o archiwizację w zasobach Urzędu ? niniejszego wniosku wraz z załącznikami ? jako kolejny wkład do dyskusji o rzeczywistym znaczeniu pojęcia "efektywności energetycznej". Burmistrz Miasta i Gminy Narol do 31 sierpnia 2016 r. Ikona pdf
4 13.10.2016 r. Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa
Ikona pdf Petycja o archiwizację w zasobach Urzędu ? niniejszego wniosku wraz z załącznikami ? jako kolejny wkład do dyskusji o rzeczywistym znaczeniu pojęcia "efektywności energetycznej". Burmistrz Miasta i Gminy Narol do 31 sierpnia 2016 r. Ikona pdf
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny