Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PLANOWANIE PRZESTRZENNE
 
  Grupa:   PLANOWANIE PRZESTRZENNE
  Nr pozycji   GPB.6733.2.2016
  Nazwa pozycji   "Zmiana sposobu zasilania stacji transformatorowej z linii elektroenergetycznej napowietrznej na linię kablową średniego napięcia SN 15kV oraz budowa słupa SN w miejscowości Ruda Różaniecka, gm. Narol” w ramach projektu: „Modernizacja sieci SN
 

Inwestor:
PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 lublin

Inwestycja pod nazwą:
„Zmiana sposobu zasilania stacji transformatorowej z linii elektroenergetycznej napowietrznej na linię kablową średniego napięcia SN 15kV oraz budowa słupa SN w miejscowości Ruda Różaniecka, gm. Narol” w ramach projektu: „Modernizacja sieci SN w miejscowościach Huta Różaniecka, Ruda Różaniecka, Płazów – etap II

na działkach o nr ewid.: 1730, 2740 i 2975 w obrebie geod. Ruda Różaniecka

 
  Data publikacji   2016-04-12Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:  Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba odpowiedzialna za treść:  Inspektor Marcin Wilczyński
 
  Ilość odwiedzin: 97773