Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     NIERUCHOMOŚCI
 
  Grupa:   NIERUCHOMOŚCI
  Nazwa pozycji   WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO NAJMU - GARAŻE
 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NAROL


działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z poźn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości - ,stanowiącej mienie komunalne Gminy Narol,
przeznaczonej do najmu, jako lokale użytkowe.


1. Lokal – jednostanowiskowy garaż dla samochodu osobowego
o pow. 18,80 m² w Narolu
2. Lokal ­- jednostanowiskowy garaż dla samochodu osobowego
o pow. 18,80 m² w Narolu

Wysokość miesięcznego czynszu najmu - garażu wynosi 2,50 zł/m² - netto
3. Okres najmu od  01-01-2016 r. do 30-04-2016 r.

4. Zgodnie z § 2 pkt 4 Uchwały Nr.163/XXIII/08 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Narol na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony,
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu z w/w ustawą podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Narolu, tj. od dnia 11.12.2015 r. do 31.12.2015 r. oraz do podania do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

Osoby zainteresowane wynajmem przedmiotowej nieruchomości proszone
są o składanie ofert w terminie do 31.12.2015 r.

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pok. 16, nr tel. (016) 631-70-87 wew. 29

 

Narol, dnia 11.12.2015 r.
 

 
  Data publikacji   2015-12-11


Osoby odpowiedzialne:
inspektor
Halina Kulisz
Tel: 16 6317086

Osoba, która stworzyła pozycję:   Halina Kulisz
Osoba odpowiedzialna za treść:   Halina Kulisz
 
  Ilość odwiedzin: 42244