Urząd Miasta i Gminy Narol
Baner głowny strony Urząd Miasta i Gminy Narol Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
 
  Grupa:   OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
  Nazwa pozycji   Informacja o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji Gminy Narol
 

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) Burmistrz Miasta i Gminy Narol informuje, że na sesji Rady Miejskiej w Narolu w dniu 19 listopada 2015 r. została podjęta uchwała Nr 91/XII/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Narol na lata 2015 – 2020.

Podstawowym celem sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji jest określenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Narol oraz wskazanie projektów mających na celu rozwiązanie zidentyfikowanych problemów i zjawisk kryzysowych oraz wykorzystanie lokalnych potencjałów.

Burmistrz Miasta i Gminy Narol
Stanisław Woś

 
  Data publikacji   2015-11-30


Osoba, która stworzyła pozycję:  informatyk Krzysztof Karaś
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 47336