Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Drukuj
Grupa: PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Nr pozycji GPB6720.2.2013
Nazwa pozycji: Zmiana nr 2/2013 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Narol
Data publikacji: 2015-07-15
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor Marcin Wilczyński

Zmiana nr 2/2013 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Narol.

Zmiana studium obejmuje wprowadzenie do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Narol obwodnicy miasta Narola w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Bełżec.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny